Not düşürmeyen 'Milli Moody's' için son aşama

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları son yıllarda Türkiye’nin kredi notunu art arda düşürüyor.

Bunların başında Moody’s geliyor. Mart ayında yedi Türk bankasının kredi notunu düşürmüştü kuruluş. Yabancı yatırımcı için “yatırım yapılamaz ülke” konumunda şu an Türkiye. 

Hükümet ilke etapta bu notları ciddiye almayıp “siyasi” olarak nitelendirse de ekonomik tablo farklı bir alternatife yönelmeye itti. 

Mart ayında BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in dile getirdiği "Milli kredi derecelendirme kuruluşu" hayata geçiyor.

Akben “Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek” açıklaması yaptı.

“Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var” diyen Akben, “Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye’nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz” ifadesini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nde değişiklik içeren yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi, yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılması ve derecelendirme faaliyetleri kapsamında yapılacak mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde, bağımsızlık bölümünde yer alan maddelerde düzenleme yapıldı.

Buna göre, tebliğin yetkili derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak hükümlerin belirlendiği bağımsızlık bölümünde, "doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklara" bazı istisnalar verildi.

Derecelendirme kuruluşlarının piyasalarda kabul görmesine ilişkin kriterlerin belirlendiği bölümde de değişikliğe gidildi.

Yeni tebliğde derecelendirme faaliyetine ilişkin düzenlemeler de yapılırken, derecelendirme faaliyetlerinin sonuçları ve derecelendirme notlarının, asgari yılda bir kez olmak üzere gelişmeler sürekli takip edilmek suretiyle güncellenmesi, gerektiğinde derecelendirme notu değişikliği yapılması, yeni notun ve gerekçesinin risk merkezine bildirilmesi gerekliliği getirildi. Eğer not daha önce kamuya açıklanmış ise yeni derecelendirme notu ve notun değiştirilme gerekçesinin ayrıca kamuya duyurulması zorunlu kılındı.

Yeni tebliğ kapsamında, yetkinin sürekli olarak iptaline ilişkin hükümlere yeni bir madde eklendi. Böylece, herhangi bir sebeple tüzel kişi ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortaklık paylarının yüzde 10'u geçmesinden dolayı yönetmelik hükümlerine aykırılık oluşması durumunda, kuruldan uyum sağlanıncaya kadar süre talep edilerek uyuma yönelik eylem planının sunulmaması veya bu durum sonrasında kurulca verilen sürede uyumun sağlanamaması halinde derecelendirme kuruluşunun sahip olduğu tüm yetkiler kurulca sürekli olarak kaldırılacak.

Yeni tebliğde ayrıca, kuruma ve risk merkezine bildirim hükümlerinde de düzenleme yapıldı.

Haberin tamamı için tıklayın

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar