Ara 10 2017

Gençlerin yüzde 81'i tiyatroya da konsere de gitmiyor

Türkiye’de gençlerin yüzde 81’i tiyatroya ya da konsere gitmiyor, kültür ve sanattan uzaklar”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu bir öz eleştiridir” diyerek iki yıldır birçok konuşmasında tekrarlıyor: 

"Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı dönüşümün en zayıf halkalarını eğitim ve kültür oluşturuyor. Bu konuda fevkalade müteessirim. Özel önem ve öncelik vererek hem eksiklerimizi tamamlamak hem de büyük adımlar atarak eksiğimizi gidermeliyiz.”

Türkiye’de gençlerin kültür ve sanat karnesi üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçları da bu sözleri haklı çıkarır cinsten. Ajans Press’in Habitat Derneği’nin verilerini derlediği incelemeye göre, gençlerin yüzde 81’i tiyatroya ya da konsere gitmezken yüzde 43’ü sinemaya gitmiyor. Kitap satın almayanların oranı ise yüzde 55. 

Araştırmaya katılan genç kitlede, kadınların yüzde 10’u, erkeklerin de yüzde 14’ü yaşantılarından hiç memnun olmadığını belirtiyor. Bu kitle içinde gelecekten en umutlu olan kesim yüzde 77 ile öğrenciler.

Yüzde 50’lik oranla en umutsuz kesim ise iş arayanlar olarak öne çıkıyor. Türkiye’de gençlerin en büyük sorunları arasında ilk sırada yer alan işsizlik, son yıllarda tırmanışta. Son verilere göre, genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 20,6. 

Raporda dikkat çeken bir başlık ise gençlerin psikolojik durumuna dair. Erkeklerin yüzde 13’ü, kadınların ise yüzde 15’lik kısmı psikolojik destek alması gereken zamanlar olduğunu söylüyor. Yine bir başka kayda değer sonuç ise siyasetle ilgili.

Araştırmaya göre gençler, siyasete katılımı oy kullanmaktan ibaret görüyor ve sadece yüzde 3,9’u aktif siyaset içerisinde yer almış durumda.