'Kürtler' kelimesi tarih kitabından çıkarıldı

Kürt kimliğine ve Kürtlere yönelik baskı ve engelleyici girişimler sürüyor.

Son olarak, 9'uncu sınıf tarih kitabında bulunan Kürtlerle ilgili bölümün bir kısmı kitaptan çıkarılırken bir kısmı da değiştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yapılan değişiklik, MHP'nin kitaptaki söz konusu bölümlere itirazının ardından geldi. Kitapta, Kürtlerin İslamiyeti kabul eden kaynak olarak gösterilen Belazuri’nin “Futuhu-l Buldan” eserinin görseli de çıkarıldı.

"İslamiyet’in Araplar dışında Türklerin Acemlerin Berberilerin ve Kürtlerin arasında benimsenmesi" bölümü 2019 baskısında varlığını korurken, son baskıda 'Kürtler' kelimesi kitaptan çıkarıldı. 

Kitabın 2020 baskısında, ilgili bölümde, "İslamiyet Araplar ve Türkler dışında Acemler ve Berberiler tarafından da benimsendi" denildi ve Kürtler kelimesi atıldı.

2019 baskısında Kürtlerin Müslümanlaşması (3 kısa paragraf) bilgisi Belazuri’den alıntı yapılarak anlatıldığı halde 2020 baskısında Kürtler basite alınarak bir millet olarak ele alınmadı.

“Acemler ve Berberiler gibi İslamiyet’i kabul eden topluluklardan biri de bölgede yaşayan Kürt aşiretleridir” denildi.

2019 yılında sahabe Caban El Kurdi’den bahsedilirken ve Kürtlerin Müslümanlaşma sürecinin Hz. Muhammed döneminde başladığı aktarılırken 2020 yılındaki 9. Sınıf tarih kitabında bu bilgiler yer almadı.

MHP Ortaöğretim 9’ncu sınıf Tarih ders kitabındaki “Kürtler Araplar’dan sonra Müslümanlığı kabul eden ilk topluluk oldu” ifadesine itiraz etmişti.

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde 9’ncu sınıflara okutulan Tarih ders kitabında yer alan “Türklerin İslamiyeti Kabulü” başlığı altında Müslümanlarla Kürtlerin kitlesel olarak ilk karşılaşmasının Dört Halife döneminde yaşandığı belirtilerek, “Kürtler Araplar’dan sonra Müslümanlığı kabul eden ilk topluluk oldu” ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a mektup yazarak, kitaptaki bölümü “Eğitimin milliliği açısından sakıncalı” bulduğunu, “Kürtlerin Türklerden önce burada olması hasebiyle bu coğrafyanın asıl sahiplerinin Kürtler olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır” demişti.

İsmet Büyükataman, kitaptaki ilgili bölümleri, “Propaganda” olarak tanımlamıştı.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz