Onur yürüyüşüne hiçbir yerde izin çıkmadı

Onur Yürüyüşü'ne her yerde yasak geldi. İstanbul Valiliği, Taksim’de düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü'ne izin vermedi. Valilik, 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nin Bakırköy Pazar Alanı’nda düzenlemek istediği yürüyüş ve mitinge de olumsuz yanıt verdi.

İstanbul Valiliği olumsuz kararına gerekçe olarak “genel sağlığın ve genel ahlakın korunması”nı gösterdi. Valilik gerekçesinde “Halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması” ifadeleri yer aldı.

Onur Haftası Komitesi ise Bakırköy yürüyüşlerine getirilen yasağa ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Böylelikle LGBTİ+’lara sadece Taksim’in değil İstanbul’un her yerinin yasak olduğunu görmüş olduk. Genel ahlak, genel sağlık, toplum güvenliği gibi bahanelerle getirilen yasak kararına dair atacağımız adımları ve yürüyüşün durumunu yakın zamanda duyuracağız. 30 Haziran günü LGBTİ+’lar ve LGBTİ+fobi karşıtlarının bir arada olacağına olan inancımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

İzmir 1. İdare Mahkemesi de İzmir’deki Onur yürüyüşü yasağına ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, İzmir Onur Yürüyüşü’ne getirilen Valilik yasağına Genç LGBTİ+ Derneği’nin açtığı yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Mahkeme bu kararına gerekçe olarak, “suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike halini” gösterdi.

Antalya Barosu da Onur Haftası ve yürüyüşünü, şehirde LGBTİ-etkinliği yapılmasını 15 gün süreyle yasaklayan Antalya Valiliği’ne itiraz etti.
 

https://www.birgun.net/haber-detay/onur-yuruyuslerine-her-yerde-yasak.html