Belediyenin yandaş gazetelere abone olup bedava dağıtması, Sayıştay’a takıldı

Belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarının iktidar yanlısı gazetelere çok sayıda abone olup bedava dağıtması, Sayıştay denetçilerine takıldı.

Sayıştay 7. Daire denetçileri, yıllık abone olunup bedava dağıtılan gazeteler için ödenen parayı ‘kamu zararı’ saydı. 88 bin 588 TL zararın, belediye yetkililerden faiziyle birlikte tahsil edilmesine karar verildi. Ancak karara yapılan itiraz neticesinde Sayıştay Temyiz Kurulu, 7. Daire’nin kararını kaldırdı.

Yandaş gazetelere belediye bütçesinden yıllık çok sayıda abone olunup şehir genelinde bedava dağıtıldığı, Sayıştay 7. Dairesi’nin 5 Ocak 2017 tutanak tarihli ve 169 numaralı kararıyla ortaya çıktı.

Daire kararında şöyle denildi:

”Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca, ülke genelinde dağıtımı ve satışı yapılan 4 gazeteye, … günlük yaklaşık 150'şer veya 50'şer adet olmak üzere bir yıllığına abone olunduğu ve giderinin bütçeden karşılandığı, abone olunan bu gazetelerin belediyenin çeşitli birimlerine, devlet ve özel öğrenci yurtlarına, taksi duraklarına, otogara ve hastanelere dağıtımı yapıldığı görülmüştür.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda, belediyenin giderleri arasında gazetelerin okunmasını sağlamak amacıyla abone olunması sayılmamıştır. Abone olunan gazeteler ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler olup okunmasını amaçlamak, mahalli müşterek bir ihtiyacın karşılanması amacını da sağlamamaktadır. Kurumlar gazete ve dergilere abone olabilirler fakat gereğinden fazla alınmasının ve kurum içi her bir birim ile kurum dışı yerlere dağıtılmasının, kaynakların verimli ve ekonomik kullanılması ilkesine uygun düşmediği değerlendirilmektedir.” 

Sayıştay 7. Dairesi, bu tespitler neticesinde, abone olunan gazetelere ödenen 88 bin 588 TL’nin kamu zararı olduğuna hükmetti. Bu paranın belediye yetkililerinden faiziyle tahsilini istedi.

Daire’nin kararına itirazı karara bağlayan Sayıştay Temyiz Kurulu ise yandaş gazetelere abone olunmasının, ‘gazete okunmasını sağlamak ve vatandaşlara okuma alışkanlığını kazandırmak amacı taşıdığını, bu faaliyetin kültürel etkinlik kapsamında değerlendirildiğini’ belirtti. 7. Daire’nin kararını oy çokluğu ile kaldırdı. Temyiz Kurulu’nun 20 Şubat 2019 tutanak tarihli kararı, Sayıştay’ın internet sitesinde yeni yayınlandı.

Öte yandan Temyiz Kurulu’nun bir üyesinin yazdığı karşı oy gerekçesinde dikkat çeken ifadelere yer verildi. Sayıştay Temyiz Kurulu üyesi, dört gazetenin her birine günlük yaklaşık 150'şer, 50'şer ve 30’ar adet olmak üzere bir yıllığına abone olunduğuna dikkat çekti. Gazete okunmasını sağlamanın belediyenin görevi olmadığına vurgu yaptı. Üye, abone olunan gazetelerin hangi objektif ve somut kritere göre seçildiğinin belli olmadığına da işaret ederek, belediye yetkililerinin kamu zararını cebinden ödemesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Sayıştay kararında, gazetelere abone olan belediyenin hangisi olduğu açıklanmadı. Yetkililerin savunmalarından, söz konusu belediyenin 2014 yılında büyükşehir yapıldığı ve 750 bin nüfuslu olduğu anlaşılıyor.

© Ahval Türkçe

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar