Merkez Bankası’na Saray düzenlemesi: Tecrübe şartı kaldırıldı

Bağımsızlığı tartışmalara neden olan Merkez Bankası’nda Cumhurbaşkanlığı’nın yetkilerini artıran değişiklikler yürürlüğe girdi. 

Merkez Bankası esas mukavelesindeki değişiklik, Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı’nın yetkilerinin artırıldığı düzenlemeye göre işleyişte Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine de bakılacak.

Buna göre Merkez Bankası başkan yardımcılığı atamalarında “tecrübe şartı” ve beş yıllık görev süresi kaldırıldı. Merkez Bankası başkanı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aynı anda başka bir görevde de bulunabilecek. Bankanın yıllık kârının Hazine’ye devrinin önü açıldı.

Diken’in haberine göre değişikliğin 12’nci maddesinde şöyle dendi:

“Aynı Esas mukavelenin 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış’ ibaresi, ‘başkanın (guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile’ ibaresi ve aynı fıkranın üçüncü maddesi yürürlükten kaldırıldı.”

Böylece herhangi bir üniversite mezunu, mesleki yeterlilik olmadan Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atanıp beş yıl ile sınırlı kalmadan görev yapabilecek.

Cumhuriyet'in haberine göre yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

- Mukavelede Başbakanlık’a yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı’na, hükümete ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar da Cumhurbaşkanı’na şeklinde değiştirildi.

- Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde de banka meclisi üyeleri başka bir görevde bulunabilecek.

- Başkan da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde banka dışında resmi veya özel herhangi bir görev üstlenebilecek.

- Para Politikası Kurulu’nun bir üyesi başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanıyordu. Artık müşterek karara gerek olmayacak.

- Başkanın Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıllık dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

- Bankanın yıllık kârının yüzde 20’sinin ihtiyaç akçesine ayrılmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı. Böylece Hazine’ye devrin önü açılmış oldu.