Hâkim-savcı ve MİT mensuplarına sendikalaşma hakkı geliyor

Avrupa Sosyal Şartı’nın “örgütlenme hakkına” ilişkin 5. maddesine yönelik çekincesini yumuşatan tasarı Meclis’e sunuldu. Hâkim-savcılara, MİT üyelerine, rektörlere sendika hakkı geliyor.

Türkiye çalışanların örgütlenme hakkıyla ilgili çok tartışma yaratan bir adım daha atıyor. Sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkına ilişkin 87 sayılı İLO Sözleşmesi’ni kabul etmesine karşın, Avrupa Sosyal Şartı’nın “örgütlenme hakkına” ilişkin 5. maddesine yönelik çekincesini koruyordu Türkiye uzunca bir süredir.

Hükümet tarafından TBMM’ye sunulan tasarıyla bu çekincesinden “Silahlı kuvvetler mensupları, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfının kapsam dışı” olması şartıyla vazgeçiyor artık.

Haber Milliyet’ten Şebnem Şengör imzalı… Tasarının yasalaşmasıyla “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” uyarınca sendika üyeliği yasak olan yüksek yargı organları başkan ve üyelerine, hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlara, YÖK üyeleri, rektörler, dekanlar, mülki idare amirleri, MİT mensupları, ceza infaz kurumları üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve MGK Genel Sekreterliği’nde çalışan kamu personeline sendikalı olma yolu açılmış olacak.

Tasarı uyarınca Türkiye çalışanlara yılda en az 4 hafta yıllık ücretli izin verilmesini öngören 2. maddenin 3. fıkrasına ilişkin çekincesini ise aynen devam ettirecek.

Düzenlemedeki en ilginç taraf, MİT mensuplarına da bu hakkın veriliyor olması…

Türkiye’nin 2004’te imzaladığı şart, Eylül 2006’da kabul edilen kanun ile bazı çekincelerle birlikte onaylanmıştı.

Özellikle kamu görevlileri açısından önem taşıyan örgütlenme hakkını düzenleyen 5. maddeye yönelik beyan değişikliğine ilişkin gerekçede şu görüşlere yer veriliyor:

“Şartın temel maddeleri arasında yer alan örgütlenme hakkı başlıklı 5. madde, çalışanların ve işverenlerin ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak maksadıyla örgütlenme hakkının sağlanmasını ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Gerek 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile örgütlenme hakkı alanında yapılan düzenlemeler, gerekse Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararların gerektirdiği değişiklikler ile şartın 5. maddesinde yer alan hususların karşılandığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan ülkemiz, Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın 87 sayılı sözleşmesine taraf olması münasebetiyle şartın 5. maddesinde yer alan hükümler bakımından uluslararası yükümlülük altında bulunmaktadır. Dolayısıyla silahlı kuvvetler mensupları ile emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan personelin kapsam dışı bırakılması suretiyle 5. maddenin kabul edilmesi şart hükümlerine aykırılık oluşturmayacaktır.”

http://www.milliyet.com.tr/savci-ve-rektorlere-orgutlenme-gundem-2598603/