Mülteci kadınların Yunanistan'da zorlu yaşam mücadelesi

Onlar, savaşlar ve içinde bulundukları zor şartlar yüzünden ülkelerini terk ederek Avrupa’ya gitmek için yollara düşüyorlar. Çıktıkları bu "Umut Yolculuğu"nda zorluklarla karşılaşıyorlar. En çok etkilenenler ise kadın ve kız çocukları... 

Yunanistan'da mülteci kamplarında yaşayan kadın ve kız çocukların içler acısı durumu raporlaştırıldı. 

Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ) bugün yayımladığı "Geleceğimi kendim belirlemek istiyorum: Köklerinden koparılarak Yunanistan'a gelen kadınlar seslerini yükseltiyor" adlı rapor, Yunanistan'a sığınan kadın ve kız çocuklarının durumunu ortaya koyuyor.

Raporda, savaş ve çatışmalardan kaçan kadınların yaşadıkları şiddetle mücadele etmek ve Avrupa’da daha iyi bir hayat talebinde bulunmak için bir araya geldiği belirtiliyor.

Mart 2017’den bu yana Atina ve çevresi ile Yunanistan adalarındaki kamplarda ve diğer yerlerde kalan 100’ün üzerinde kadın ve kız çocuğu ile görüşmeler gerçekleştirerek hazırlanan rapor, kadınların ve kız çocuklarının tanıklıklarına dayanıyor.

Raporda kadın mültecilerin deneyimlediği insan hakları ihlallerinin üstesinden gelmeyi amaçlayan 10 somut talebi açıklanıyor.

UAÖ Genel Sekreteri Kumi Naidoo, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm zorluklara ve olanaksızlıklara rağmen, mülteci kadınlar seslerini yükseltecek gücü kendilerinde buluyor. Yetkililer, kadınların sesine kulak vermeli ve söyledikleri doğrultusunda harekete geçmelidir. #MeToo (#BenDe) ve #TimesUp (#VakitDoldu) kampanyalarının süregeldiği bu dönemde, yerinden edilen ve Yunanistan’a sığınan kız kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz ve onlara şu mesajı veriyoruz: ‘Sizi görüyoruz, sizi duyuyoruz, size inanıyoruz ve sizinle birlikte mücadele edeceğiz.’” 

Rapora göre Yunanistan anakarasında yer alan kentsel bölgelerde veya kamplardaki geçici barınma merkezlerinde 45 bin 500 civarında mülteci ve göçmen yaşıyor. Anakarada bulunan kamplardaki koşulların hala kötü olduğu, ayrıca yaşanamaz durumda olduğuna karar verildiği için daha önce kapatılan üç kampın, kalacak yer olmadığı gerekçesiyle ve kamp koşullarında önemli herhangi bir iyileştirme yapılmadan yeniden açıldığı belirtiliyor. Kadın mültecilerin başlıca sorunları aşırı kalabalık kamplar, yetersiz temizlik ve tıbbi olanaklar, uzun süreli barınmaya elverişsiz çadırlar ya da konteynerler, yetersiz bilgilendirme ve kadın tercümanların bulunmaması olarak sıralanıyor.

Atina yakınındaki Skaramagas kasabasında yaşayan Iraklı Ezidi bir kadın UAÖ’ye yaşam koşullarını şu ifadelerle anlattı:

“Tamamen unutulduğumuzu hissediyoruz. Bazılarımız iki yıldır kampta ve hiçbir şey değişmiyor… Sorunlarımı zar zor ifade edebiliyorum çünkü dilimizi bilen kimse yok.”

Fakat Yunanistan’daki kadın mülteciler, bütün bu engellere rağmen içinde bulundukları durumu değiştirmeye çalışıyor. Kentlerde kadınların ve kız çocuklarının buluşabileceği ve hizmetlere ulaşabileceği, dayanışma ağlarını yeniden kurabileceği ve kendileri ile aileleri adına daha iyi bir hayatı inşa etmek için gerekli bilgi ve becerileri edinebileceği kadın-dostu alanlar da dahil olmak üzere hayatlarını değiştirecek girişimleri başlatmak için bir araya geldiğini söyleyen Kumi Naidoo, şunları ifade etti:

“Bu kız kardeşler her şeyi ‘kendi başlarına yapıyor,’ fakat adalardaki durumun kriz noktasına ulaşmasıyla birlikte artık Yunanistan yetkililerine insanları adalarda mahsur bırakmaya son verme çağrısında da bulunuyorlar. Anakaradaki kabul koşulları iyileştirilmelidir. Avrupa hükümetleri mülteci kadınlara hak ettikleri desteği ve korumayı zaman kaybetmeksizin sağlamalı, onları iyi karşılamalıdır.”

Raporda yer alan 10 somut talep ise şu şekilde:

"1.   Düzgün konaklama imkanları

2.    Göçmen ve mültecilerin adalarda tutulmasına son verilmesi

3.    Şiddet tehdidi altındaki kadınların korunması

4.    Daha fazla kadın tercüman ve çalışan olması

5.    Bilgiye erişim sağlanması, yeterli bilgilendirme

6.    Hizmetlere tam erişim

7.    Güvenli ve sadece kadınlara özel alanların desteklenmesi

8.    Geçimlerini sağlayacak imkanlar oluşturulması

9.    Mültecilerin güvenli ve yasal yollarla kabul edilmesi

10.  Kadın ve kız çocuğu mültecilere karar ve gelecek planlaması aşamalarında danışılması."