'Türkiye NATO'ya bağlanarak özgürlüğünden oldu'

 

Dün, "Asıl terör, devlet terörüdür" yazısı nedeniyle gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan akademisyen ve yazar Fikret Başkaya NATO'yu anlattığı bir yazı kaleme aldı. 

Özgür Üniversite'nin de kurucusu olan Başkaya, NATO'yu "başkomutanı Amerikalı general olan bir askeri saldırı paktı" olarak niteliyor. 

29 üyesine rağmen NATO'nun özünde bir ABD örgütü olduğuna dikkat çeken Başkaya, asıl amacının -her ne kadar Avrupa'yı muhtemel bir Sovyet agresyonuna karşı korumak olarak tanımlansa da- ABD'nin Avrupa'yı kontrol etmek olduğunu savunuyor. 

Bu misyonun başarılı olduğuna ve Avrupa'nın küresel bir güç olmasının engellendiğine dikkat çeken Başkaya, aynı zamanda Avrupa içindeki anti-kapitalist hareketlerin de NATO yoluyla önünün kesildiğine değiniyor.

Başkaya, Avrupa-Sovyetler Birliği ittifakı olması halinde Avrupa'nın bugün çok daha güçlü bir aktör olarak küresel güç nizamında yükselme ihtimalinin ABD ile müttefiklik ilişkisi nedeniyle yok olup gittiğini düşünüyor. 

ABD'nin 1947'de dünyayı "Hür" ve "Komünist Totalitarizm" olarak ikiye böldüğüne değinen Başkaya," Koskoca Üçüncü Dünya yok sayılmıştı. Onu “Hür Dünya’nın” bir parçası veya “Hür Dünyanın” sömürü, yağma ve talan alanı, ‘korunmuş av sahası’ olarak görüyordu" sözleriyle NATO'nun misyonunun tartışmalı olduğunu ifade ediyor.

NATO'nun iddia edildiği gibi Sovyetler'in Varşova Paktı'na karşı kurulmadığını savunan Başkaya'ya göre, Sovyet tehdidi ortadan kalkıp da Varşova Paktı lağvedildiğinde NATO'nun da misyonunu tamamlamış olması gerekirdi. 

Başkaya'ya göre meselenin Türkiye'yi ilgilendiren boyutu ise şu:

Türkiye’nin NATO’ya ‘güvenlik endişesi ve gerekçesiyle’ katıldığı söylendi ama bağımsızlığından oldu. Bir ABD uydusu haline geldi. Bağımsız dış politika uygulama yeteneğini kaybetti... Tüm askeri darbelerin ( 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, başarısız bir darbe girişimi olan 15 Temmuz) arkasında NATO vardı... Kontrgerilla tipi ‘yapılanmalar’ da doğrudan NATO’nun eseriydi... 1977, 1 Mayıs Taksim katliamı da dahil 1960’lı ve 1970’li yıllardaki terör ve şiddet sarmalı, NATO’nun marifetiydi...

 

 

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.