İpek Yolu'na dönüşür ancak Ankara çalışırsa

Liderlerin katılımıyla hayata geçirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu,iktidar medyası tarafından seçim öncesi sık sık rastladığımız ‘Karadeniz’de petrol bulundu’ haberi tadında işlendi.

Özünde önemli olan ve Türkiye’ye uzun vadede ciddi katkıda bulunması beklenen bu proje için demiryolunun tamamlaması gerekli ama yeterli değil.

En büyük eksiklik; bu konuda da her konuda olduğu gibi bir Master planı bulunmaması. Evet, Türkiye’nin tarihi İpek Yolu’nun canlanması konusunda coğrafi bir avantajı var ama avantajın hayata dönemsi için geç kalmadan atması gereken adımlar var. Lojistik sektörünün ciddi bir işsizlik problemi ile uğraşan Türkiye için önemli bir artı katkı yapacağını göz ardı etmeden.

İlk yapılması gereken ‘Lojistik Köyler…’’ Kentsel nüfusun artması, kentlerin yapay büyümesi, limanların büyümesi giderek artan bir trafik yükü getiriyor. Bu trafik yük, sadece o kentlerde yaşayan insanları değil, lojistik sektörünü de olumsuz etkiliyor, çünkü zaman kaybına neden oluyor.

Gelişmiş ülkeler buna çare olarak 1960’dan itibaren ‘Lojistik Köy’ kavramını geliştirmiş bulunuyor. Nedir lojistik köy? Llojistikle alakalı gümrük, sigorta, depolama vb. tüm hizmetleri bünyesinde barındıran, birden fazla taşıma modunun kesişim noktasında bulunan, lojistik hareketlilikle oluşan trafiği kaldırabilecek altyapıya sahip, kentlerin dışında uygun yerlere planlı olarak konumlandırılmış merkezlerdir. 

Türkiye’de son 10 yılda temelleri atılan yaklaşık 20 adet lojistik köy projesi bulunuyor. Bir kısmı işletmeye açılmış köylerin hiç biri yüzde 100 tamamlanmış değil.

Deniz yolu taşıyıcılığına gereken önemin verilmemesi, demiryolu ve karayolu yatırımlarının büyük bir Master planın parçası olarak değil de, seçim yatırımı olarak ele alınması diğer sorunlar.

Ayrıca sektörün kilit ortaklarından olan depolama sektörünün içinde bulunduğu durum da iç açıcı değil. Depoların kalitesi, 1970’li yıllarda yap-satçı müteahhitlerin yaptığı apartmanlarla aynı seviyede.

Özetle, Türkiye’nin önünde büyük bir avantaj var. Eksik olan, uzun vadeli bir planlama ve bunu yapacak bir yönetim.

                                           

 

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar