Avrupa'yla "kültür köprüsü" eriyor: Orta Doğulu turist oranı yüzde 570 arttı

WASHINGTON - Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nün Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay, enstitünün web sitesi için kaleme aldığı bir analizde Türkiye'nin bir Avrupalı turist pazarından, giderek Orta Doğulu turist pazarına dönüştüğünü yazıyor. Çağaptay'a göre bu durumun Türkiye üzerindeki  etkisi kuvvetli olacak.

Çağaptay, uzun yıllardır, Türkiye’ye gelen turistlerin yarısından fazlasının Avrupalı olduğunu ve birçok Türkiye vatandaşının da Avrupa değerleriyle, bu turistler üzerinden tanıştığından bahsediyor.

Çağaptay bunun bir “kültür köprüsü” oluşturmanın yanı sıra, ülkeye 35 milyar dolar gelir sağladğını yazıyor.

Ancak içinde bulunduğumuz dönemde nüfusu Müslüman ağırlıklı olan ya da eski Sovyet ülkelerinden gelen turistlerin sayısı artışta. Avrupa’dan gelen turist sayısı ise azalıyor.

Yıllardır Türkiye’nin turizm endüstrisinde önemli yere sahip olan İngiltere ve Almanya’dan, geçtiğimiz yıl gelen turist sayısı 25 milyon’a düştü. Bu sayıda artış bekleniyor beklenmesine, ancak uzun vadeli eğilimler Türkiye’nin Avrupalı turist pazarından Orta Doğulu turist pazarına dönüşeceği yönünde.

Çağaptay bu durumun kültürel ve siyasi boyutlarının derin olacağını söylüyor.

2002 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerden Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı, ülkenin toplam turist miktarının üçte ikisini oluşturuyordu. Bu dönemde eski Sovyet ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist oranı yüzde 12.5’ken, Orta Doğulu turist oranı yüzde 4.71’di.

2010 yılında Gürcistan, turist sayısında Hollanda’yı beşinci sıradaki yerinden etti ve aynı yıl ilk beş, OECD ve eski Sovyet ülkeleri arasında daha eşit bir dağılım gösterdi. 2014 yılında ise, OECD ülkelerinden gelen turist sayısı ilk defa yüzde 50’nin altın düşerken, eski Sovyet ülkelerinden gelen turist sayısında yüzde 25 oranında artış görüldü.

2002 ve 2015 yılları arasında Orta Doğu’dan gelen turist sayısı ise yüzde 570 oranında yükseldi ve 2015’te ülkenin aldığı yabancı turistin yüzde 9.88’ini oluşturdu.

2016 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı, özellikle terör saldırıları ve Rusya’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle, yüzde 30 oranında düştü. Ancak 15 ülkeden gelen turist sayısı 2015 ve 2016 arasında artmıştı.

Çağaptay Türkiye’de devam eden siyasi kriz ve dengesizliğin, en azından kısa vadede, Avrupalı turistlerin ülkeyi ziyaret etme kararında olumsuz etkisi olacağını söylüyor. Bu değişimin etkisinin güçlü olacağını söylüyor, Çağaptay:

Türkiye vatandaşlarının yalnızca yüzde 11’i yurtdışına çıkıyor. Bu sayı 2015 yılında 80 milyonluk nüfusun yalnızca 9 milyonunu oluşturuyordu. Birçok Türk için dış dünyayla birinci elden yaşadıkları deneyim turistlerle girdikleri etkileşime dayanıyor. Geçtiğimiz yıllar boyunca bu gibi etkileşimler onları Avrupa kültürü ve değerleriyle tanıştırmştı, ancak Orta Doğu ve eski Sovyet ülkeleri giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı.