'Avrupa'da Müslüman sayısı hızla artabilir'

 
Müslümanların -- gelecekte Avrupa’ya göç etmeden dahi -- Avrupa kıtasındaki büyüme payının hayli yüksek olacağı öngörülüyor.

Avrupa son yıllarda, Suriye ve diğer Müslüman çoğunluğu olan ülkelerden, çatışmalardan kaçan sığınmacı akınlarında rekor sayılara ulaştı.

Bu Müslüman göçmen dalgası, bir çok ülkede  mülteciler ve güvenlik politikaları üzerine bir tartışma başlatmakla beraber Müslümanların Avrupa’daki mevcut ve geleceğe dönük sayıları üzerine bazı soruları beraberinde getirdi.

Pew Araştırma Merkezi, Avrupa’daki Müslüman nüfusun önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceğine dair, gelecekteki mülteci akımının seviyesine bağlı olarak uyarlanmış, üç farklı senaryoyu örnekledi. 
Bu modeller gelecekte olacaklara dair bir öngörü değil, farklı koşullar altında ne olabileceğine dair bir takım tahminler.

Üç senaryonun da taban çizgisi için Avrupa’nın (bu çalışmada AB üyesi 28 ülke, Norveç ve İsviçre olarak tanımlanan alan) -- 2010’da 19.5 milyon (toplam nüfusun 3.8%’i) iken  2016’nın ortalarından itibaren 25.8 milyon  (toplam nüfusun 4.9% u) olarak tahmin edilen --  Müslüman nüfusu ele alındı.

Avrupa’ya göç derhal ve tamamen dursa dahi -- yani bir ‘’ sıfır göç’’ senaryosunda -- Avrupa’nın Müslüman nüfusunun hala daha 2050 yılına kadar şu anki seviyesi olan 4.9%’dan 7.4%’e yükselmesi bekleniyor. Bunun nedeni ise Müslümanların, küresel bir örneği yansıtarak, diğer Avrupa’lılara kıyasla daha genç (ortalama 13 yıllık bir fark ile) olması ve daha yüksek bir doğurganlık oranına sahip olması (ortalama kadın başına bir çocuk).
 

müslüman nüfus artışı


 
Müslümanlara 2016’da Avrupa nüfusu’nun %4.9’unu oluşturuyor
 
İkinci bir “orta’’ dereceli göç senaryosu ise tüm göçmen akımlarının 2016’nın ortalarında duracağı, fakat son zamanlardaki Avrupa’ya  “düzenli’’ göçün devam edeceği (örnek olarak sığınmacı olarak değil de diğer nedenlerde göç edenler). Bu koşullar altında Avrupa’daki Müslümanlar 2050 yılında nüfusun 11.2% sini oluşturabilir.

Ve son olarak olası bir ‘’yüksek’’ oranda göç senaryosunda, 2014 ve 2016 arasında gerçekleşmiş rekor sayıdaki Avrupa’ya göç örneği,  tipik yıllık  normal göçmen akımın yanı sıra aynı dini bileşim ile (yani daha çok Müslümanlardan oluşan göçmenler) geleceğe doğru süresizce devam edebilir. Bu senaryoda Müslümanlar 2050 yılına kadar Avrupa’nın nüfusunun 14%’ünü oluşturabilir. Bu sayı Müslümanların şu anki demografik payının üç katı, fakat bu oran yine de Avrupa’daki Hristiyanlar ve herhangi bir dine mensup olmayanlardan hatırı sayılır ölçüde küçük.
 

avrupadaki müslüman nüfus 2


 
Tablo'ya göre, Avrupa’nın Müslüman nüfusundaki artış miktarı göçün geleceğine bağlı. 
 
Avrupa’nın nüfusunun her üç senaryoda da büyümesi beklenirken -- orta ve yüksek oranlı göçte ise ikiye katlanması bekleniyor -- diğer yandan, Avrupa’nın Müslüman olmayan nüfusunun her senaryoda sayı olarak azalması öngörülüyor.

Fakat Avrupa’ya gelen göç bu azalmayı hafifletiyor; Avrupa’ya yakın zamanda göç edenlerin (47%) neredeyse yarısı Müslüman değil. Hristiyanlar ise ikinci büyüklükteki grubu oluşturuyor.

Bir bütün olarak bakıldığında Avrupa nüfusunun (Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar dahil) gelecekte göç olmadığı takdirde kayda değer şekilde azalması beklenir (521 milyondan tahmini olarak 482 milyona).

Orta dereceli göç senaryosunda nüfus yaklaşık olarak sabit kalırken, yüksek göç senaryosunda ise abartısız derecede büyümesi bekleniyor.

Son yıllarda yüksek miktarda Müslüman mülteci kabul eden ülkelerin yüksek oranda göç senaryosunda -- yani gelecekte de güçlü göçmen akımlarını öngören tek senaryoda --  en büyük değişiklikleri yaşamaları öngörülüyor.  Mesela, Almanya bu durumda 2050 yılına kadar %20 Müslüman bir nüfusa sahip olabilecek -- bu da Almanya’nın son yıllarda yüksek sayıda Müslüman göçmeni kabul ettiğinin bir yansıması -- buna kıyasla orta dereceli göç senaryosunda bu sayı 11%’a düşerken sıfır göç senaryosunda 9% olarak öngörülüyor.

Nispeten yüksek sayıda mülteci kabul eden İsveç ise, 2014 ve 2016 ortaları arasındaki göç seviyeleri süresizce devam ettiği takdirde, daha da fazla etki hissedecektir.  İsveç’in 2050 yılına kadar %31 Müslüman olabilir (2016’da %8 Müslüman), buna kıyasla orta dereceli göç senaryosunda bu sayı %21, Müslüman göçünün olmadığı bir senaryoda ise bu sayı %11 olarak öngörülüyor.

 

 

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar