OHAL Komisyonu binlerce dosyadan 100'ünü kabul etti

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından, 107 binden fazla kamu çalışanı görevinden ihraç edildi.

Görevinden edilenlerin neredeyse tamamı, ihraçları incelemek üzere Meclis bünyesinde oluşturulan Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu'na başvurarak hakkını arıyor.

Ancak komisyon, şu ana kadar 6 bin 400 başvuruyu inceledi ve sadece 100 dosyanın kabulüne ve bu kişilerin görevlerine iade edilmesine karar verdi.

Ocak ayında, karar verilen dosya sayısı 3 bin 110 iken, Şubat ayında bu sayıya 3 bin 300 dosya  daha eklendi. 

Göreve iadeler, toplam incelenen dosya sayısı ile ilgili komisyondan yapılan açıklama şöyle:

"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 80'i Raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 220 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir.

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 335.000 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 107.175'i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111.895 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları
28/02/2018 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 107.076'dır. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (6.400) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 100.676'dır.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 28/02/2018 tarihi itibariyle verilen karar sayısı;

  • Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 1.984 ön inceleme kararı,
  • Başvuru dosyası üzerinden verilen (100'ü kabul, 4.316'sı ret) 4.416 inceleme kararı olmak üzere toplam 6.400'dır.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara ivedilikle gönderilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacaklardır.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı hakkında bilgi edinebilmektedir.

Komisyona, haklarında 697 sayılı KHK ile işlem yapılanların son başvuru tarihi 12 Mart 2018 dir.

Kamuoyuna duyurulur."

https://www.birgun.net/haber-detay/ohal-komisyonu-6-bin-400-basvuruyu-inceledi-sadece-100-dosyayi-kabul-etti-206532.html
Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.