OHAL Komisyonu kabul ve reddettiği başvuru sayısını açıkladı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL sürecinde yayımlanan KHK’lar ile binlerce kişi görevden ihraç edilmişti. 

Verilere göre KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar aldığı kararlar hakkında açıklama yaptı. Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.630 iken bunların 13.170'i kabul, 99.140'ı ret kararı aldı.

Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren üç yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 89’u hakkında karar verildi. Komisyon ayrıca, 3.520 dosya için ön inceleme kararı verdi.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılıyor. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki “Başvuru Takip Sistemi”  uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların kabul veya ret hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.