'Türkiye'nin Suriye'yle işbirliğinden vazgeçmesi büyük hataydı'

Eski Başbakan Yardımcısı ve Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Salı günü Cumhuriyet'te yayınlanan röportajında Ortadoğu ve ekonomideki son gelişmelere ilişkin konuşuyor. 

ABD'nin Suriye'de PYD'yi destekleyip, Barzani'nin Irak Kürdistanı referandumuna destkek vermemesine değinen Uluğbay; "ABD Barzani’nin bağımsızlığa giden halkoylamasını desteklediğini açıklamış olsaydı, Bağdat’taki yönetimin Rusya-İran eksenine kaymasını özendirirdi. Bu Irak’ın yeniden sıcak savaş alanına dönüşmesine yol açardı" diyor.

Aynı ülkenin PYD/YPG'ye desteğini ise, şu sözlerle açıklıyor: "ABD bu örgütleri destekleyerek bir yandan Suriye’deki projesini gerçekleştirmeye çalışırken, diğer yandan Türkiye’nin Suriye’ye izlediği politikalar ve Rusya ile yakınlaşmasına tepki olarak Türkiye’ye karşı kullanabileceği bir koz olarak da bu örgütü desteklediği düşünülebilir. Kerkük petrollerinin Kuzey Irak-Kuzey Suriye’de oluşturulacak Kürt koridoru üzerinden Akdeniz’e ulaştırılması ABD planının bir parçası ise o nedenle de destekliyor olabilir."

Türkiye'nin Suriye'yle iyi ilişkilerini baştan beri koparmaması gerektiğini söyleyen Uluğbay, Suriye sorunu kalıcı bir barışla çözülünceye, yeni Suriyeler yaratmaktan vazgeçilinceye, terör örgütlerinin para ve silahla desteklenmesi son buluncaya kadar bu sıkıntıların devam etmesi büyük endişe kaynağıdır" diyor.

Suudi Arabistan'ın hem içeride hem dışarıda başlattığı agresyonla ilgili ise, "Önce İran’ın daha sonra da Rusya’nın Esad’ı desteklemeye başlamaları üzerine, ABD’nin de desteği ile, S. Arabistan ve diğer bazı petrol üreten ülkeler petrol üretimini arttırarak ham petrol fiyatlarının hızla düşürerek Rusya ve İran ekonomisini çökertme girişimi başladı. Fiyatlar hızla 2015’te 40 dolar düzeyine 2017 yılında da ancak 50 dolar dolayına yaklaşabilmiştir."

"Bu sırada S. Arabistan Yemen’le savaşmaya başlamıştır. IMF’nin verilerine bütçe gelirleri ciddi olarak gerilemiş, kamu borçları hızla artmış, 2012’de 165 milyar dolar olan cari işlemler fazlası, 2015’ te 57 milyar dolarlık açığa dönüşmüş ve açık devam etmiş ve enflasyon endeksi tırmanmıştır."

Ülkenin ekonomisindeki sorunların çözümü için Uluğbay, Türkiye'nin cari işlem açığını sürdürülebilir düzeye indirecek ekonomik mali politikaları uygulamaya geçirmesi gerektiğini söylüyor. Mevcut durumda TL’nin değerinin belirlenmesinin, borç vereceklerin kararlarına ve spekülatif ataklara açık olduğunu ekliyor.