Örtülü ödenek harcaması rekor kırdı

 

İSTANBUL- Örtülü ödenek için her ay ve yıl bütçeden ayrılan pay da yapılan harcama da giderek artıyor.

Maliye Bakanlığı rakamlarına göre, bütçeden örtülü ödeneğe ayrılan pay Ocak-Ekim döneminde 1.7 milyar dolar oldu. Ekim ayında örtülü ödenek içinse 297 milyon TL ayrıldı. Ülke bütçesi Ekim ayında 3. 3, Ocak-Ekim döneminde ise 34.9 milyar dolar açık verdi.

Örtülü ödenek harcamaları gizli tutuluyor ve nereye harcama yapıldığı açıklanmıyor. Ödenek Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın tasarrufunda. 

Bakanlığın verilerine göre, Ekim ayında bütçe gelirleri 52.8 milyar TL'de kalırken, bütçe gideri 56.2 milyar TL oldu. Yani bütçe 3.3 milyar TL açık verdi. Ocak-Ekim döneminde ise bütçe geliri 509.4 milyar TL'de kalırken giderler 544.4 milyar TL oldu.

Ekim'de aynı zamanda 45.6 milyar TL vergi geliri toplantı ve Ocak-Ekim'de vergi gelirlerinin toplamı 430.9 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu açığın yılın son çeyreğinde ödenen kurumların mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderlerindeki hakedişlerin yine bu ay içinde ödenmiş olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Mal ve hizmet alımlarındaki bedelin yanısıra enerji alımlarında da Ekim ayında artış yaşandı ve bir aylık maliyet 621 milyon TL olarak gerçekleşti. Devletin kiralar için yaptığı harcama da ekimde artarak 103.4 milyon liraya çıktı. Görev zararları kapsamında TCDD’ye 219.8 milyon lira verilirken Ekimde sosyal güvenlik kurumlarına 6.5 milyar lira ödeme yapıldı.