Osman Kavala ne yaptı?

Kavala ne yaptı, Osman ne yaptı?

Ne yapmış olabilir ki… 1000 gündür hapiste!

Osman’ın ne yaptığını savcının, savcıların iddianamesinde bulamazsınız…

Savcının, savcıların iddianamesinde Osman’ın ne yapmadığını görür, öğrenirsiniz.

Ve işte Osman, o yapmadıklarından ötürü 1000 gündür zindanda!

Peki, Osman ne yaptı?

Osman’ın ne yaptığını bıraktığı yüzlerce izde, onunla karşılaşmış, tanışmış, birlikte çalışmış binlerin izlenimlerinde, düşüncelerinde, anılarında bulabilirsiniz.

Onu tanıyanlar, onu bir kez bile görmüş olanlar

Osman’ın ne yaptığını, niçin hapiste çürütülmek istendiğini bilir.

Üstüne vazife olmayan ne varsa onları yaptı.

Yüzlerce örnekten birkaçı: Suriyeli insanlar dolup taşan milyonlarıyla gelip sığındığında Osman, kış ayazında,  uyduruk çadırlardaki o insanlar için acaba seyyar soba çare olur mu, diye uğraştı.

Kültür tüketildikçe çoğalan tek değerdir, dedi.

Bu toprakların ürettiği nice kültür varsa, nice kültür etkinliği varsa, Osman yanında, arkasında, içinde oldu.

Yayınevleri kurdu. İşte İletişim Yayınları. İşte Ana Yayıncılık.

İşte İletişim’de binlere varan edebiyat, sosyal bilim eseri.

Ana Yayıncılık’ta dünyanın 1 numaralı ansiklopedisinin Türkçe’sini yayımladı. AnaBritannica. Sonra Britannica Compton’s. Sonra Temel Britannica.

Osman’ın karşısına gelen, Osman’ın karşısına bir sorunla gelen, Osman’ın karşısına katkısı olabilecek herhangi bir durumla gelen herkes, ama herkes, karşısında dinleyen, nasıl yardım edebileceğini düşünerek dinleyen bir insan, bir vicdan, bir kalp buldu.

Nerde iyi ve güzel, nerde adil ve doğru varsa Osman orada oldu. İnsanlığını yitiren bir ülkede insan oldu.

İşte bunu yaptı. İyiliğiyle, dürüstlüğüyle, insaniyetiyle tehlikeli örnek oldu.

Böyle bir insanın elbette cezalandırılması gerekir.

Osman kurulmak istenen düzenin alışkın olmadığı, tanımak istemediği bir insan türüdür.

Amaçlanan düzen buna tahammül edemez, bilmediğinden ürker, korkar.

Bildikleriyle baş edebilir, onlar kendisine biata hazırdı; onları alır, terbiye eder.

Ama Osman gibiler ‘terbiye’ edilemez, ıslah edilmeleri için cezalandırılmaları gerekir. İşte şimdi, 1000 gündür, ceza görüyor.

Aklını yitirmemiş bir ülkede Osman Kavala ve onun gibi insanlar el üstünde tutulur. Desteklenir. Onurlandırılır.

Çünkü bir ülke Osman Kavalalarıyla onur kazanır.

Yaşadığımız bu bizim ülkemizde ise…

Osman Kavala soyu tükenen bir insandır.

İnsan soyunun, soylu insanın Osman’a sahip çıkması, onu koruması, yaşatması, çoğaltmaya çalışması gerekir.


© Ahval Türkçe

Bu makale yazarın görüşlerini yansıtır. Ahval’in yayın politikası ve editoryal bakış açısı ile her zaman uyumlu olmak zorunda değildir.

Bu makale yazarın görüşlerini yansıtır. Ahval’in yayın politikası ve editoryal bakış açısı ile her zaman uyumlu olmak zorunda değildir.