KHK’lilerin pasaport almasını sağlayacak düzenleme geliyor

1 Ekim’de açılacak olan Meclis’in yeni döneminde gündeminde olacak önemli konulardan biri Yargı Reformu paketi olacak. 

AKP MYK toplantısının ardından konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Yargı Reformu paketinin ekim ayında gündeme geleceğini belirtti. 

Dört ayrı paket halinde Meclis’in gündeme geleceği belirtilen pakette KHK’lileri yakından ilgilendiren pasaport sorununun çözümüne ilişkin düzenlemelerin yer aldığı öğrenildi.

Artı Gerçek’ten Sibel Hürtaş’ın yazısına göre, yargı reformunda Pasaport Yasası’na ek bir madde konuluyor. Pasaportları iptal edilenlerden, “haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilenlerden”, haklarında idari veya adli bir soruşturma bulunmayanlara pasaport verilecek. 

Pakette soruşturma geçirenlere ilişkin de bir düzenlemenin yer aldığı belirtiliyor. Buna göre haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı, beraat kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın reddine veya düşmesine karar verilenlere pasaportları verilecek. 

 Mahkûmiyet kararı alanlardan cezası tümüyle infaz edilenler veya ertelenler, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenler de başvurmaları halinde pasaportlarını alabilecekleri ifade ediliyor.

Ancak bu pasaportların başvurulması halinde otomatik olarak verilmeyeceği belirtiliyor. Buna göre pasaportlarını geri almak isteyen KHK’liler için araştırma şartı getiriliyor. KHK’lilerin başvurmaları halinde, “Kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı'nca pasaportlarının verileceği” belirtiliyor. 

OHAL sonrası çıkarılan KHK’lerle, “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle” pasaportların iptal edildiği bir madde yer alıyordu. Bu düzenleme ile kamudan çıkarılan KHK’lilerin haklarında bir soruşturma açılmasa da ya da haklarında açılan davalardan beraat etseler de yurt dışına çıkışları engelleniyordu. Bu KHK, OHAL sonrası ise yasalaşmıştı.

Hürtaş, pakette başka düzenlemelerin de olacağına dikkat çekiyor. Gazeteci ve yazarların sık sık yargılandığı Terörle Mücadele Yasası’nın 7. Maddesi’nin de bu kapsamda olduğu belirtiliyor. Örgüt propagandası yapma suçunu düzenleyen bu yasaya bir fıkra eklenmesi bekleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği kararlar uyarınca, maddede, “haber verme sınırlarında kalan ve eleştiri amaçlı yapılan düşünce açıklamaları suç sayılmaz” ibaresinin yer alması öngörülüyor. 

İstinaf mahkemelerine yapılan başvurularla ilgili şartların da değişmesi gündemde. Bu durumun da bazı tahliyelerin önünü açması bekleniyor.

infaz hesabına ilişkin değişiklik de paket kapsamında olacak. İnfaz hesabının bundan böyle 3/2 yerine yarı yarıya üzerinden yapılmasına ilişkin bir tartışma yürütüldüğü ifade ediliyor.

 

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar