Belediyelerde de ‘tek adamlık’ dönemi 

Erken seçime sayılı günler var. Türkiye 24 Haziran’da sadece bir seçime değil, aynı zamanda rejim değişikliğinin de resmiyete kavuşacağı bir oylamaya gidiyor.

Tek adama bağlı bir sistemin inşa edileceği seçim sonrası AKP’nin planları arasında belediye yönetimlerinin de ‘başkanlar’la gelip gitmesi var.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, bu plan AKP’nin seçim bildirgesinde yerel yönetimlere yönelik açıklanan yeni hedefler arasında dikkat çekiyor.

Haberde, AKP’nin tek başına iktidarını kaybettiği 7 Haziran bildirgesi hatırlatılıyor.  O bildirgede “Merkezi idareden mahalli idarelere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda getirilen ilkeler doğrultusunda yasal bir zemine kavuşturacağız” denirken, 1 Kasım bildirgesinde, şartta geçen ‘özerklik’ ifadesi çıkarılmıştı ve “Avruya Yerel Yönetimler Şartı’yla uyumlu olarak merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyeceğiz. Ayrıca yerelleşmeyi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve suistimallerin önüne geçmek üzere etki bir denetimi esas alan bir yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz” denmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 24 Haziran seçim bildirgesinde, Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’yla ilgili tüm ifadelerin ayıklanmış ve şarttan söz edilmemesi dikkat çekiyor.

Yeni dönemde yeni rejimle birlikte yerel yönetimler hedefleri ise şöyle sıralanıyor:

  • * Belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin bir hale getirilebilmesi için ilk olarak belediyelerin icrai gücü artırılacaktır. Bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecektir.
  • * Merkezin görev alanında olan bazı işler yerel yönetimlere devredilecektir.
  • * Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecektir.
  • * belediye üst yönetimlerinin (bağlı kuruluşlar dahil) belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacaktır.
  • * Katılımcılık ve hesap verebilirliğin bir gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü artırılacaktır. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilecek, belediye şirketleri Belediyec Meclis Denetim Komisyonu kapsamına alınacaktır.
  • * Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecektir.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/984392/Belediyeler_de__baskanlik_la_yonetilecek.html