RTÜK'ün sansür yönetmeliğine iptal davası

RTÜK'e interneti sansürleme yetkisi veren 29/A maddesi ile ilgili yönetmelik 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşan sansüre yönelik eleştiriler devam ediyor.

Bilişimci ve hukukçulara göre, iktidarın yeni yasal düzenleme ile muhalif basını tümden kontrolü altına almayı amaçlıyor.

Ahval Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Baydar da Ahval TV’e yaptığı değerlendirmede, bu uygulamanın temelinde bir polis devleti anlayışının yattığını belirterek, “Her şeyi kontrol etmek istiyorlar. Yeni bir baskı dalgası gelecek” demiş ve “Gazeteciler olarak sonuna kadar direneceğiz. Bizim mesleğimizin bel kemiği ile oynuyorlar. Buna izin veremeyiz” ifadesini kullanmıştı. 

Tepki çeken internet sansürüne karşı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları harekete geçti. Avukatlar, 30849 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurdu.

İptal başvurusuyla ilgili konuşan MLSA Eş-Direktörü Avukat Veysel OK, şunları söyledi:

”Yayınlanan yönetmelik ilgili kanununa Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırıdır. Yönetmeliğin net ve anlaşılabilir olmaması ve bu durumun kötü niyetli olarak sansür amaçlı kullanılabileceği; lisanslama sistemi ve ücretlerle ilgili maddeler için de  haber yapma hakkı için bir ön izin alınması ve bu hakkın  ücrete tabi olmanın Anayasa’ya  aykırı olduğu gerekçesiyle davayı yürütmeyi durdurma talepli başvuru yaptık. Danıştay’ın anayasaya ve hukuka uygun karar verip yönetmeliği durdurulmasına karar vermeli. Aksi halde Anayasaya ve  kanuna aykırı davranmış olur. Bu yönetmelikle ilgili olarak ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için tüm hukuki yolları kullanacağız.” 

Başvuruda ayrıca yönetmeliğin 4. maddesinde bahsi geçen “bireysel iletişim” ibaresinin açık bir tanımının yapılmadığı, bunun da hukuksuz uygulamaları kolaylaştırdığı ve internet ortamında yayın yapma için lisans istenmesi ve lisans prosedürünün ücretli olmasının ifade özgürlüğüne ve Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.

Ankara Barosu da aynı yönetmeliğin iptali için 6 Ağustos'ta dava açmıştı. MLSA’nın başvurusunda Ankara Barosu’nun itiraz ettiği yönetmeliğin 2. ve 4. maddelerine ek olarak, yönetmeliğin lisans ve ücretlendirme ile ilgili 7., 8 ve 12. maddeleri de Anayasa'ya aykırılık temelinde konu ediliyor.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Baro’nun açıklamasında  "01.08.2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin   2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle baromuzca Danıştay’da dava açılmıştır” denildi.

https://www.artigercek.com/haberler/mlsa-dan-rtuk-un-sansur-yonetmeligine-iptal-davasi