‘Sağlık Bakanlığı bütçesi AKP’nin sağlığa bakış açısının özeti’ - Dr Demet Parlar / DİB