Balık yiyen çocuklar daha iyi uyuyor ve IQ'ları daha yüksek

Yapılan yeni bir araştırma, haftada en az bir kere balık yiyen çocukların, balık yemeyen veya daha az yiyen çocuklara oranla daha iyi uyuduğunu ve I.Q.'larının ortalama 4 puan daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Daha önce yapılan çalışmalar, omega-3'lerin, birçok balıkta bulunan yağ asitlerinin ve zeka gelişiminin, ayrıca omega-3'lerle daha iyi uyku uyumanın bağlantılı olduğunu göstermişti. Ama araştırmacılar daha önce üçünü birden birbirine bağlamamıştı.

Bulgular uykunun, balıkla zeka arasında eksik olan gizli bağ, olası bir aracı olduğunu açığa çıkarıyor.

"Bu alandaki araştırmalar çok geliştirilmemiş. Daha yeni yeni başlıyor," diyor Scientific Reports'da sunulan bu çalışmanın baş yazarı ve University of Pennsylvania'da (Pennsylvania Üniversitesi) hemşirelik ve kamu sağlığı bölümünde Doçent Jianghong Liu. "Bu araştırmada, dışardan takviyeler yerine direk besinlerden gelen omega-3'lere bakıyoruz."

Çalışma için, Çin'de yaşayan 9-11 yaş aralığındaki 541 çocuğa -% 54'ü erkek % 46'sı kız çocuklardan oluşuyor- geçtikleri ay içerisinde ne sıklıkta balık yedikleri üzerine bir anket verildi. Anketteki seçenekler, "asla" ile "en az haftada 1" arasında değişiyordu. 

Çocuklar ayrıca, Çocuklar İçin Zeka Ölçeği isimli bir IQ testinin Çin versiyonuna girdiler, test çocukların, kelime haznesi ve kodlama gibi hem sözel hem sözel olmayan becerilerini değerlendiriyor.

Daha sonra ebeveynleri, çocukların uyku kalitesiyle ilgili Çocukların Uyku Alışkanlıkları adlı standart bir anketi cevapladılar.

Anket soruları çocukların uyku süresi, geceleri ne sıklıkta uyandıkları, gün içinde uykulu olup olmadıkları gibi konuları içeriyordu. Son olarak, araştırmacılar, ebeveynlerin eğitimleri, meslekleri, medeni durumları ve evdeki toplam çocuk sayısı gibi demografik bilgileri kontrol ettiler. 

Bulgular, her hafta balık yediğini söyleyen çocukların, "nadiren" veya "asla" diye yanıt veren çocuklara göre, IQ testinde 4.8 daha yüksek puan aldıklarını gösteriyor. Bazı öğünlerinde balık tüketen çocuklar ise testte 3.3 puan daha yüksek aldı.

Dahası, balık tüketiminin artmasıyla uyku daha az bölünüyor, bu da araştırmacıların belirttiğine göre, genel uyku kalitesinin daha iyi olduğuna işaret ediyor.

Fen Edebiyat Fakültesi ve Perelman Tıp Fakültesi çalışmalar yürüten Profesör Adriane Raine, "Uyku eksikliği, anti-sosyal davranışlarla ilişkilidir; zayıf kavrama anti-sosyal davranışlarla ilişkilidir," diyor. "Omega-3 takviyelerinin anti-sosyal davranışları azalttığını tespit ettik, bu yüzden bunun ardında balığın olduğunu görmek çok da şaşırtıcı değil."

Jennifer Pinto-Martin, hemşirelik ve epidemiyoloji profesörü ve The Center for Public Health Initiatives (Kamu Sağlığı Girişimleri Merkezi) yöneticisi, bu araştırmanın etkilerinin çok kuvvetli olabileceğini düşünüyor:

"Balık tüketiminin sağlık açısından gerçekten çok faydalı olduğuna dair artan kanıtlara bir yenisi eklendi ve bu konu kesinlikle çok daha yoğun bir şekilde duyurulmalı ve tanıtımı desteklenmeli. Çocuklar bununla erken yaşta tanışmalı.

"Balığın kılçığı olmadığı ve küçük lokmalara bölündüğü sürece, 10 aylıktan başlayarak bebekler balıkla tanışabilir, ama düzenli balık yemeye 2 yaş civarında başlatılmalıdır.

Erken yaşta tadına bakmaları damaklarını buna alıştırır," diyor Pinto-Martin. "Gerçekten ortak bir çaba sarf edilmeli, özellikle çok fazla balık tüketilmeyen, balık kokusuna alışık olmayan kültürlerde. Çocuklar kokuya karşı çok duyarlıdır. Eğer kokusuna alışmazlarsa, uzak durabilirler."

Çalışma grubunun yaşlarının küçüklüğüne bakarak araştırmacılar, tüketilen balık türlerini analiz etmemeyi tercih ettiler, ama ileride daha yaşı büyük bir toplulukla bu konuyu da ele almayı planlıyorlar.

Ayrıca, gözleme dayanan bu çalışmayı geliştirerek, ileride, rastgele seçilmiş kontrollü denemelerle, balık yemenin daha iyi uyku uyumayı, okulda daha iyi performans ve gerçek hayat pratikleriyle ilgili daha başka sonuçlar sağladığını saptamak istiyorlar.

Şu an için araştırmacılar, beslenme düzenine yavaş yavaş artırarak balık eklenmesini tavsiye ediyorlar; araştırmada tanımlandığı üzere, haftada bir balık tüketmek bile bir aileyi "fazla" balık yiyen grubuna sokuyor.

"Bunu yapmak, çocukları yatağa gitmeleri için sürüklemekten çok daha kolay olabilir," diyor Raine. "Eğer balık uykuyu geliştiriyorsa, harika. Ayrıca kavrama performansını da artırıyorsa -burada gördüğümüz gibi- daha da iyi. Bir taşla iki kuş vuruluyor."

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/eating-fish-is-linked-to-better-sleep-and-a-higher-i-q-for-kids?utm_content=bufferf789c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer