Sevan Nişanyan: Eğitim sistemi tamamen çökmüş bir ülkede marşa yeniden nasıl basılabilir?

Bir topluma ortak bir kültürel referans çerçevesi lazımdır. İnsanların en azından bir takım eserleri okumuş olması, bir toplumu toplum haline getiren en temel fonksiyonlardan biridir.

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitimin ana konusu da okuma ve yazma olmalıdır. Modern eğitim, bundan yüz elli yıl önce yapılmış kapsamlı bir reformun ürünüdür. Bugünün dünyasında artık bu modelin işlemediğini görüyoruz. Eğitimin yeni temeller üzerine yeniden kurulması gerekiyor.

Eğer ciddi ve temele inebilen bir eğitim reformundan bahsediyorsak, bunun öncelikle kamu eğitimi alanında olması lazım. Özel kolejlerin verdiği hizmetleri, çeşitli şekillerde kamu okullarının da verebilmesi lazım.

Eğitim nasıl olmalıdır? Eğitim sistemi tamamen çökmüş bir ülkede marşa yeniden nasıl basılabilir?