May 11 2018

Atatürk Orman Çiftliği'ne Saray için güvenlik üssü inşa edilecek

Atatürk Orman Çiftliği'ne Saray için sığınak ve radarın da yer aldığı bir güvenlik yerleşkesi yapılacak.

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ilk günden bu yana hukuksuzlukları, maliyeti ve mimarisiyle sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada konuşuldu.

Saray, Ankara’nın en büyük ve en önemli kentsel yeşil alanı olarak kabul edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisinde inşa edildi. 1937 yılında Atatürk’ün vasiyetiyle devlete emanet edilen Atatürk Orman Çiftliği, 1950’de çıkarılan bir yasayla resmi statüsüne kavuştu.

1950’den sonra çeşitli kurum ve kuruluşlara tahsis ve satış yapılarak amaçları dışında parça parça küçültülen AOÇ, 1992’de ‘Doğal ve Tarihi Sit Alanı’ ilan edilerek koruma altına alındı. Mimarlar Odası’na göre AOÇ’deki yapılaşma süreci, 2006’da yapılan yasal düzenlemelerle Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilen yetkiye dayanarak hazırlanan Nazım İmar Planı ile başladı.

2011 yılında AOÇ’nin ‘1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit’ alanı statüsü ‘3’üncü Derece Doğal Sit’ alanına dönüştürüldü ve‘Tarihi Sit’ statüsü kaldırıldı. Aynı yıl çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çiftlik arazisinin parçalanarak ya da tamamının adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek kamu hizmetlerinde kullanılması için bedelsiz olarak hazineye devredilebilmesinin önü açıldı.

Sayıştay’ın hazırladığı AOÇ Müdürlüğü 2012 raporunda, çiftlikte toplam 33 bin 256 dekar orman bulunduğu tespit edildi. Bu rakam 87 yıl önce, yani 1925 yılında toplam 55 bin 540 dekardı. Buna göre, toplam çiftlik arazisinin yüzde 40’ı yok edildi. En önemli sebebin yol açma olduğu belirtiliyordu.

Sarayın aylık giderlerinin ise 21 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. 

15 Temmuz'dan sonra gündeme gelen güvenlik kaygılarını giderecek bir yapılaşmaya gidiliyor. Sarayın ardından ise Atatürk Orman Çiftliği'ne şimdi de bir güvenlik üssü kuruluyor.

İlerihaber'de yer alan habere göre Saray’ın karşısında yer alan ve Gazi Orduevi’nin de içinde bulunduğu arazi ile ilgili imar planı değişikliği için düğmeye basıldı. Atatürk Orman Çiftliği içerisinde 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde kalan Gazi Orduevi’nin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi 18 Nisan’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından onaylandı.

Plan, 7 Mayıs günü Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, içinde sığınak ve radar bulunan bir yapılaşma amacıyla yapıldı. Dört katlı binaların da yer aldığı kompleks, Saray’ın güvenliğini sağlama amaçlı yapıları içeriyor

Ankara’nın yüksek bir bölgesinde olması nedeniyle stratejik konuma sahip Gazi Orduevi, Başbakanlığı döneminden bu yana AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemindeydi. Beştepe’de Başbakanlık konutu olarak başlayan inşaat sırasında Gazi Orduevi’nin yerleşkeye katılması isteği Genelkurmay Başkanlığı’na iletilmişti. Bu istek ise Genelkurmay tarafından reddedildi.

http://ilerihaber.org/icerik/aoca-saray-icin-guvenlik-ussu-yapilacak-85231.html