Sayıştay raporu: AKP’li belediye ihalelerde kayırmacılık yapıyor

Sayıştay raporlarında AKP’li belediyelerle ilgili yolsuzluklar bir bir ortaya çıkıyor.

Sayıştay'ın incelemelerine göre AKP'li Güngören Belediyesi'nin düşük teklif veren firmaları devre dışı bıraktığı ihaleleri en yüksek teklifi veren firmaya verdiği ortaya çıktı.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporunda kurumun kendisine ait 22 park ve yeşil alanı işgaliye parası karşılığı işletmecilere işgal ettirdiği ve bunu rutin bir duruma dönüştürdüğü tespit edildi. Daha az maliyete yapılacak bir iş uygulanan bu yöntemle kamunun zarara uğratılmasına yol açıyor.

Sayıştay ayrıca işçilerin özlük dosyalarının incelemesinde, toplam 77 işçiden 69’unun 70 iş gününden 752 iş gününe kadar birikmiş yıllık ücretli izin hakkı olduğu ancak bazı işçilerin 1 yıldan 20 yıla varan sürelerde yıllık izin kullanmadığını tespit ederek bu duruma son verilmesini istedi.

Sayıştay, kurum taşınmazlarının incelenmesinde; İdarenin sorumluluğunda bulunan taşınmazların bir kısmının ihale edilmeksizin kullandırıldığını tespit etti.

Raporda ayrıca kuruma ait işgaliye dosyalarının incelenmesinde; Mülkiyeti Belediye’ye ait ya da Hazine'ce belediyeye tahsis edilmiş park alanlarının büyük kısmının işletmelerce işgal edildiği, idarece işgalin önlenmesine ilişkin herhangi bir girişimde bulunulmadığı ifade edilerek, şöyle denildi:

“Ancak belediye sınırları içinde bulunan park alanlarında, belirtilen sınırlamaların hiçbirine uyulmamıştır aksine idarece, işgaliye bedeli karşılığında bu durum rutin bir uygulama haline dönüştürülmüştür. Park ve yeşil alanlardaki söz konusu uygulamaların mezkûr mevzuat hükümlerine aykırı olduğu açıktır.”

Sayıştay, Küçükçekmece Belediyesi’ne ait 22 tane parkın bu şekilde işletmeler tarafından işgal edildiğini tespit etti. 

Sayıştay raporunda Güngören Belediyesi’nin nikâh akit hizmetinden yararlanan belediye meclis üyesi, belediye personeli ve yakınlarından aile cüzdan bedeli dışında herhangi bir ücret alınmadığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, belediyeye ait tesislerin ihale yolu ile kiraya verilmeyerek, mevzuata aykırı olarak belediye şirketine kullandırıldığı da kaydedildi.