Sayıştay tespitli: AKP’li belediye stadyum inşaatına servet harcamış

Sayıştay raporları AKP’li belediyelerinde yaşanan yolsuzlukları gözler önüne seriyor. Daha önce kayyum atanan belediyelerde yaşanan yolsuzluklar basına yansımıştı. Son haber bu kez Bursa’dan geldi.

Artı Gerçek’in haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği ve yedi yıldır inşaatı süren stadyum giderlerinin belediyenin 2011 yılındaki bütçe gelirinin yüzde 69’una ulaştığı tespit edildi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği “Timsah Stadı” ilgili yaptığı açıklamada “Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun maliyet olarak da Bakanlık tarafından yapılan altı şehir stadyumuna bedel olduğunu belirtmişti.

Sayıştay’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 2017 denetim raporunda inşaatı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen ancak yapımı yedi yıldır süren Timsah Stadyumu'yla ilgili bir dizi usulsüzlük tespit edildi. Raporunda stadyum inşaatını üstlenen belediyeyi uyaran Sayıştay, “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolde de yer alan UEFA ve FIFA kriterlerine uygun yaklaşık 45 bin kapasiteli stadyum yapmak, mahalli müşterek nitelikte ve Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden spor tesisi olmadığı için cari mevzuata göre söz konusu iş, Büyükşehir Belediyesi'nin görevleri arasında değildir” dedi.

Sayıştay, stadyumun yapıldığı taşınmazın Bursaspor Kulübü'ne tahsisinin yanlış olduğunu belirterek inşa edilen stadyumun Bursaspor Kulübü'ne kullanım hakkının devredilmesinin de protokole aykırı olacağını kaydetti.

İnşaatı bitmek bilmeyen “Timsah Stadyumu” ile ilgili Sayıştay’ın 2017 raporunda yer alan rakamlara göre “2011 yılından 2017 yıl sonuna kadar idare tarafından yapılan harcamalar toplamı 2011 yılının bütçe gelirinin yüzde 69’una ulaştığı” ifade edildi.

Rapora göre şimdiye kadar stadyum için 400 milyon harcandı. Sayıştay raporunda Bursa Belediyesi ile Bursaspor arasında yapılan anlaşmanın usulsüz olduğuna dikkat çekilerek “tamamı idare tarafından 394 milyon 528 bin 265,14 TL yatırımla yapılan stadyum Belediyenin bir taşınmazı olup, taşınmazların kiralanmasına ilişkin esas ve usuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir. Belediye Başkanı ve Bursaspor Kulübü arasında “ürün kirası sözleşmesi” yapılması, Belediye Meclisince verilen yetkinin aşılarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında işlem tesis edildiğini ortaya koymaktadır” dendi.

“Belediye Meclisi kararı ile taşınmaz tahsisinin, ancak 5018 sayılı Kanun’un 47. Maddesi ile 5393 sayılı Kanun’un 75. Maddesi çerçevesinde ve sadece mahali idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabileceğinin” altını çizen Sayıştay, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan Bursaspor Kulübü'ne yapılan taşınmaz tahsisinin mevzuata aykırı olduğunu tespit etti.

Sayıştay "İdare tarafından alınması gereken tüm bu gelirlerin kulübe bırakılmasının ürün kirası sözleşmesi niteliğine aykırı olduğunu belirtip, “5253 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin belediyeler için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükme göre belediyelerin dernek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlara ayni veya nakdi yardım yapabilmesi mümkün değildir” dedi.

Denetim raporundaki tespite göre Büyükşehir Belediyesi şirketi BURFAŞ’a devredilen 95 adet işletmenin üçüncü şahıslarca işletildiği ortaya çıktı. Raporda şöyle denildi:

“Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi şirketi olan BURFAŞ’ a devredilen işletmelerden 95 adeti BURFAŞ tarafından işletilmeyerek üçüncü kişilere devredilmiştir. Mevzuat hükümlerine göre üçüncü kişilere yapılacak devirlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre yapılması gerekirken, bu yasaya tabi olmadan devredilmiştir.”

Raporun “denetim görüşü” bölümünde şöyle denildi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tablolarının “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıştır.

 

Bu blok bozuk ya da eksik. Eksik içeriğe sahip olabilir ya da orijinal modülü etkinleştirmeniz gerekebilir.