Sayıştay: 'Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait binlerce taşınmazın kaydı yok'

Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) raporunda, TKİ Genel Müdürlüğü’ne ait arazi, bina ve tarla olmak üzere çok sayıda taşınmazın kayıp olduğu belirlendi.

Sayıştay’ın ulaştığı Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi’nden alınan emlak listesine göre ise TKİ üzerine kayıtlı 198 adet arazi, 144 adet arsa, 144 adet bina, 3 bin 357 adet tarla, 822 adet bahçe, 6 adet çayır, 12 adet kömür ocağı, 132 adet bağ, 80 adet linyit işletmesi sahası ve 164 adet kerpiç veya kâgir ev olmak üzere toplam vasıflı 5 bin 167 adet taşınmaz bulunduğu saptandı. 

TKİ’nin bildirdiği kayıtlarla Sayıştay’ın ulaştığı verilere göre kurum bünyesinde 4 bin 775 arsanın kayıtlarda yer almadığı belirlendi. Diğer yandan Sayıştay raporunda TKİ adına kayıtlı taşınmazlarla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) sorgu yapıldığında Türkiye genelinde tapusu TKİ Genel Müdürlüğü’ne ait toplam 13 bin 720 adet taşınmazın bulunduğu görüldü.

Sayıştay raporunda;  kurumun kamulaştırma nedeniyle edindiği arsa, arazi ve tarla vasıflı taşınmazlarla ilgili kayıtların yanlış tutulduğu, kurum bünyesindeki bazı binaların resmi kayıtlarda arsa olarak yer aldığı tespit edildi. 

Raporda tapu kayıtlarında TKİ uhdesinde görünen taşınmazların tamamının muhasebe kayıtlarında olup olmadığının TAKBİS üzerinden denetlenmesi gerektiği ve kapsamlı bir muhasebe dışı envanter çalışması yapılması gerektiği önerildi.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz