Sayıştay’dan yandaş derneklere yardım kararı: Kamu zararı

Yerel seçim sürecinde belediyelerden yandaş dernek ve vakıflara aktarılan kaynaklar çok tartışılmıştı. Şimdi de il özel idareleri, yandaş derneklere aktarılan paralarla gündeme geldi.

BirGün’ün haberine göre, Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde aralarında İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu bazı dernekler ile kulüplere il özel idarelerinden nakdi yardım yapıldığı belirlendi. İl özel idarelerinden aktarılan paralarla “kamu zararının oluştuğu” tespitini yapan Sayıştay, sorumlulardan zararın tazminini istedi.

Sayıştay, bazı dernekler ve spor kulüpleriyle imzalanan protokollerle dayanak oluşturulan kaynak aktarılmasının yasaya aykırı olduğuna karar verdi. Kaynak aktarma sonucu oluşan zararın da sorumlularından tahsili istendi. Karar, Temyiz Kurulu tarafından oy çokluğuyla onaylandı.

İl özel idareleri ise yargılama sırasında yaptıkları savunmada, gençlik ve spor faaliyetlerini il sınırları içinde yapmakla görevli ve yetkili kılındığını, dolayısıyla özel idare bütçesinden spor ve eğitim faaliyetleri ile ilgili harcama yapılmasında bir engel bulunmadığını savundu. 

Ancak Temyiz Kurulu, bu savunmayı kabul etmedi. 

Temyiz Kurulu kararında, “Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir” hükmünü anımsattı.

Kararda belediyeler, özel idareler ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketlerin bütçelerine ödenek koyarak yardım yapabileceğine ilişkin uygulamanın 2012 yılında kaldırıldığı hatırlatıldı.

https://www.birgun.net/haber-detay/yandas-derneklere-yardim-kamu-zarari.html