Sayıştay'ın rapor formatı değişiyor

Kamu kurumlarını TBMM adına denetleyen, tüm kısıtlamalara karşın birçok usulsüzlük ve yolsuzluğu ortaya çıkartan Sayıştay'ın rapor formatında değişikliğe gidileceği öğrenildi. 

Birgün'ün haberine göre denetlenen kurumların yöneticileri ile denetçilerin raporlar yazılmadan önce bir araya gelerek bulgulara ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak. 

Bu değişikliğin sebebi, “Tespitlerin bütün yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle muhtemel hata payının en aza indirilmesi” olarak açıklansa da idarenin bulunan hataları düzeltmesi için zaman sağlamak ve raporlara yansıyan tespitlerin azalmasını önlemeye yönelik olduğu öne sürüldü.

Karara ilişkin hazırlanan ve denetçilere ulaştırılan genelgede, ‘Denetleme Sonuçları Değerlendirme Toplantısı’nda uyulması gereken kurallar özetle şöyle sıralandı:

Toplantı, kamu idaresi üst yönetimine toplantı tarihinden en az bir hafta önce bildirilecektir. Gerekli görülmesi halinde, raporda konu edilmesi öngörülen tespitlere ilişkin özet bilgiler kamu idaresi üst yönetimine iletilecektir.

Tespitler hakkında kamu idaresi üst yönetimi bilgilendirilecek ancak ikna etme çabası içine girilmeyecektir.

Toplantıya, ekip başkanı ile uygun gördüğü denetçiler katılır. Gerek görmesi halinde grup başkanı da toplantıya katılabilir.

Haberin detayına buradan ulaşabilirsiniz