Eleştirilen YSK teklifinde AKP'den geri adım

Geçtiğimiz hafta çok eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yasa teklifinde, AKP'den geri adım geldi. 

TBMM Anayasa Komisyonu Alt Komisyonu’nda, kura seçimini sonlandıran sandık kurulu başkanı belirlenmesi ile sivil denetime kısıtlama getiren müşahit maddeleri 4 siyasi partinin oy birliğiyle çıkarıldı.

Komisyon Üyesi CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Sandık kurulu başkanlarını atanmaları ve müşahitlerle ilgili maddeler teklif metninden çıkarıldı. Doğrusu da buydu. Seçim güvenliğini sarsmak demek, demokrasiye olan inancı sarsmak demektir" diye konuştu.

Erkek, diğer maddelerin de Pazartesi günü komisyonda tartışılacağını söyledi.

Çıkarılan maddeler şunlar: 

298 sayılı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) "Madde 22- İlçe seçim kurulu başkanı, ilçede görev yapan ve sandık kurulu başkanlığına mani hali bulunmayan kamu görevlilerinin listesini yapar ve bu listeden sandık kurulu başkanlannı belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, yerine kamu görevlisi olan üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye başkanlık eder."

(5) 298 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan "başkan ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

"Sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesi ise, sandık kurulu başkanı olarak seçilenler hariç 22 nci madde gereğince düzenlenen listeden ad çekme suretiyle belirlenir."

(6) 298 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25- Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, her sandıkta birer müşahit bulundurabilirler.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, ilçede bulunan sandık sayısının iki katına kadar müşahit adına düzenlenmiş fotoğraflı müşahit kartını ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Müşahit kartlan ilçe seçim kurulu başkanlığınca kontrol edilerek mühürlenir ve oy verme gününden önce ilgili siyasi parti temsilcisi veya bağımsız adaya teslim edilir. Müşahit kartı yanında bulunmayan veya istenildiğinde ibraz etmeyen kişiler sandık başı işlemlerini takip edemezler.

Müşahit kartının şekil ve içeriği ile teslim edilme süresi Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Süresi içinde bu kartlan teslim etmeyen siyasi partiler ve bağımsız adaylar, sandık başında müşahit bulunduramazlar."