Popülizme teslim olan seçim yatırımı bütçeyi kemirecek

2019 seçimleri yaklaşıyor. İşini şansa bırakmak istemeyen AKP bir yandan siyasi ittifaklarla seçmen tabanını sıklaştırmaya çalışırken bir yandan da ekonomik vaatlerle esnaf, tüccar ve işyeri sahiplerinin oylarına talip olduğunu ortaya koyuyor.

Sabah Gazetesi'nden Hazan Ateş'in haberine göre, AKP KDV'ye ilişkin düzenlemeye içeren yasa tasarısını Meclis'e gönderdi. Böylece piyasaya 140 milyarlık KDV ödemesi sağlanacak.

Reel sektörün 140 milyar lirayı aşan alacağının ödenmesi planlanan pakette, mükelleflerin Maliye'de biriken KDV'lerini alması öngörülüyor. KDV'ler kademeli olarak iade edilecek ve şirketler yeterli KDV miktarına ulaşamazlarsa, alacakları miktar sonraki ödemelere devredilecek. 

Buna göre, işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV'nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacak. Bununla, küçük işletmelerin KDV yükümlülüklerini yerine getirmesi bekleniyor.

Defter tutan küçük işletmelerin, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödemelerine izin verilecek. KDV ödemesinin gecikmesi halinde, üç ay sonra gecikme faizi ödenecek.

İnşaat sektörü içinse, arsasını müteahhide verenlere aldığı konut ve işyerleri için KDV ödeme yükümlülüğü getiriliyor.

'Hayır' işleri yapanlara da KDV muafiyeti getiriliyor ancak bunun neyi, kimleri ve hangi miktardaki yardımları kapsadığı henüz net değil. Yine inşaat yapan, okul, yurt, yuva, huzurevi gibi, KDV muafiyeti alacak.

Bu da, büyük şirketlerin bu yolla KDV muafiyetinden yararlanmasının önünü açma riskini beraberinde getiriyor.

Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Artık yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.İhracatçının KDV muafiyet kapsamı genişletiliyor.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/02/28/can-suyu-paketi