Felaket filmleri nasıl bir gelecek öngörüyor?

Sinematik'te Selim Eyüboğlu, Ahmet Gürata ve Evrim Kaya felaket ve salgın filmlerini masaya yatırıyor.