May 10 2018

'Eski' devlete dair her şeyi unutun

Meclis, uyum yasalarıyla ilgili hükümete Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarını oyladıktan hemen sonra tatile girecek. Bu tasarıyla, AKP iktidarı genel seçimlerde çoğunluğu kaybetse bile, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamaları sayesinde iktidarı devretmemenin formülünü yasalaştırmış olacak

Cumhuriyet Gazetesi'den Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP, 24 Haziran sonrası için hükümete KHK çıkarma yetkisi veren tasarıyı Meclis'ten geçirmeye çalışıyor. 

Bakanlıkların kuruluşu ile üst düzey bürokratların atanmasıyla ilgili kriterler seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek. AKP, Cumhurbaşkanı’nın elini rahatlatmak için bir yandan kararnameleri hazırlarken bir yandan da bürokratların atanması ile bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut yasalarınının Cumhurbaşkanı’nın göreve başladığı gün kaldırılması için KHK’ye hüküm koyacak.

Hükümetin TBMM’ye önceki gece sunduğu yetki yasa tasarısının hızla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi, en geç gelecek hafta da Meclis’ten çıkarılması planlanıyor. Yetki yasa tasarısının bitiminin ardından ise TBMM tatile girecek. Tasarıdaki düzenlemeler ile seçim sonrasında çıkarılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Parlamenter sistem tamamen ortadan kaldırılacak. Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, yasalar ve KHK’lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti kararı, Bakanlar Kurulu kararı, Bakanlar Kurulu yönetmeliği, hükümet, başbakan, başvekil, başbakanlık, başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi ibareler yürürlükten kaldırılacak. 800’den fazla yasa ve KHK’de bu ifadelerin geçtiği belirtiliyor.

Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgileri yeniden belirlenecek, uygulama olanağı kalmayan yasa ve KHK’ler yürürlükten kaldırılacak. Yasa ve KHK’lerde yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması ve üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenecek.

Yetki yasasına dayalı olarak çıkarılacak KHK’lerle anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bırakılan bakanlıkların kuruluşu, merkez ve taşra teşkilatı ile üst düzey bürokrasinin atanmasına ilişkin mevcut yasalar, seçilen Cumhurbaşkanı’nın göreve başladığı gün kaldırılacak. Böylece Cumhurbaşkanı, aynı gün bu konularda kararnameler çıkararak yeni sistemin ilk uygulamasını başlatacak.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/971767/Devlet_yapisi_sil_bastan.html

Related Articles

مقالات ذات صلة

İlgili yazılar