Türkiye'nin yoksulları sigortasız çalıştırılıyor

 

İSTANBUL- Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK), Türkiye'de 100 işçiden 35'inin sigortasız çalıştırıldığını ortaya çıkardı. 

Kayıtdışı istihdam raporunu açıklayan DİSK, sosyal haklardan mahrum edilen kesiminin büyük bölümünün yoksul ve muhtaçlardan oluştuğunu ortaya koydu. Rapor, kadın işçilerin haklarının son yıllarda iç edildiğine dair gerçeği de gözler önüne serdi.

Buna göre, kadınların kayıtdışı çalıştırılma oranı daha yüksek. Kadınların neredeyse yüzde 50'si sigortasız istihdam ediliyor. Ülke genelinde kayıt dışı çalıştırılan gençlerin sayısı 1 milyon 800 bin, 65 yaş üstü çalışanların ise yüzde 84’ü buluyor.

İstatistiklere göre, üç yıl önce 9 milyon 69 bin olan kayıtdışı istihdama 2016'da yaklaşık 50 bin kişi daha eklendi. 2017'de ise sigortasız çalıştıranların sayısı 10 milyonu geçti. 

Böylece sosyal haklar alanında giderek kötüleşen bir tablo ortaya çıktı.

DİSK raporu, kayıtdışı sektörde en fazla yoksul tabakadan insanların çalıştırıldığını da gün yüzüne çıkardı. Yoksulların ardından sigortasız çalışanların başında ise ücretliler, kendi için çalışanlar ve ücretsiz aile içi işçiler geliyor. 

Kayıt dışı istihdam, en yaygın olarak toplumun düşük gelirli ya da asgari geçim düzeyinin altında yaşayan yoksul kesimlerini etkiliyor. Bunlar başında; ücretsiz aile işçileri, kendi hesabına çalışanlar ve ücretliler geliyor. Rapora göre, ücretsiz aile işçilerinin yüzde 91’i, kendi hesabına çalışanların yüzde 62’si, ücretli ve yevmiyeli olarak çalışanların da yüzde 18’i kayıt dışı.

Çalışanların düşük eğitim düzeyi ve buna bağlı olarak vasıfsızlık, kayıt dışı istihdamı doğrudan etkiliyor. Yükseköğrenim görenlerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 6 iken, okuma yazma bilmeyenlerde bu oran yüzde 88’e çıkıyor.

En çok kayıt dışı istihdam yüzde 82 ile tarım sektöründe görüldü. Tarımı yüzde 36 ile inşaat, yüzde 20 ile hizmet ve sanayi sektörleri takip etti.

En düşük kayıt dışılık oranı ise yüzde 16 ile patronlar. Eğitim düzeyi yükseldikçe kayıt dışılık azalıyor Çalışanların düşük eğitim düzeyi ve buna bağlı olarak vasıfsızlık, kayıt dışı istihdamı doğrudan etkiliyor. Yükseköğrenim görenlerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 6 iken, okuma yazma bilmeyenlerde bu oran yüzde 88’e çıkıyor.