Boşalan buğday ambarları 4 ülkeden gelenlerle doluyor

Türkiye'de tarımsal üretimin ne kadar gerilediğinin son göstergesi, boşalan buğday ambarlarının Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan gelen buğdaylarla doldurulması oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Olcay Büyüktaş'ın haberine göre, Türkiye son 10 yılda 27 milyon dekar tarım arazisini ekmeyi bıraktı. Bu da büyük bir buğday ve un açığı meydana getirdi. 

Böylece, bir dönem Avrupa'yı besleyen Türkiye buğday ithal eden ülke konumuna geriledi. 

2. Dünya Savaşı sırasında, tek başına Avrupa'yı besleyecek buğday rekoltesine sahip Türkiye, yıllar içinde bu avantajını yitirdi. 2000'li yıllarda kendi kendine yeten ülke konumunu da yitiren Türkiye, şimdi tarımda bir ithalat ülkesi haline geldi. 

Buğday ithalatının artması, gıdaya erişimde yaşanacak sorunları da beraberinde getirmesi muhtemel bir tablo çizerken, uzmanlar gelecek yıl için büyük bir kriz beklentisi içinde. 

Habere göre, sadece Türkiye'de değil, dünyada da buğday üretimi düştü. Düşüşün en büyük nedeni kuraklık. Dünya buğday üretimi 758 milyon tondan 716 milyon tona geriledi. Stoklar devreye girdi. Böylece de fiyatlarda hızlı bir artış gündeme geldi. Bu da yeni ithalat demek.

Haberde şu detaylara yer verildi:

"Türkiye, tarihinde görülmemiş oranda bir üretim düşüklüğüne imza atıyor. Çünkü 2002’den bu yana buğdayın dövize bağlı girdilerinden mazotta yüzde 404, ürede yüzde 510, besi yeminde yüzde 539’luk artış gündeme geldi. Su fiyatları bile sürekli yükselirken ürün fiyatında göstermelik artışlar yaşandı. Zarar eden çiftçiler, birer birer buğday ekiminden vazgeçmeye başladı. 

Çiftçi, son 10 yılda 27 milyon dekar tarım arazisini ekmekten vazgeçti. 500 bin hektarlık bir alanda buğday ekimi yapılmıyor. Oysa ekim alanlarının tamamında üretim yapılsa, buğday sorunu diye bir şey olmayacak.

Bu arada dünya tahıl üretiminin dörtte üçü gelişmiş ülkeler tarafından üretilirken, en çok tüketenler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler. Türkiye buğdayın ana vatanı ve en çok tahıl üreten ülkeler arasında 12. sırada. Makarnalık buğdayın yüzde 8’ini Türkiye üretiyor.

Türkiye 2002’den bu yana yılda ortalama 4 milyon 100 bin ton buğday ithal etti. AKP hükümetleri döneminde yani 2003-2018 Ocak-Haziran döneminde toplam 49 milyon 401 bin ton buğday ithal etti, toplam 13 milyar 444 milyon dolar ödeme yapıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın 2018 yılı Buğday Raporu’na göre Türkiye'de 2000 yılında 9.2 milyon hektar alanda buğday ekimi yapılırken, 2017 yılında bu rakam 7.7 milyon hektara indi.

- 2010’da köy nüfusu yüzde 23.7 iken, 2017’de yüzde 7.5 oldu.

- TÜİK verilerine göre Türkiye, 2016’da 20.6 milyon ton, 2017’de de 21.5 milyon ton buğday üretti. Aynı yıllarda sırası ile 4.22 milyon ton ve 4.99 milyon ton buğday ithal etti. 2018’in ilk yarısında 2.9 milyon ton buğday ithalatı yapıldı.

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz