Verimli tarım arazilerine büyük kıyım geliyor

12 yıldır faal olan ve yılda ortalama 1 milyar 673 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreten 18 Mart Çan Termik Santralı’yla ilgili yeni bir gelişme var.

Bu termik santrala yeni bir baca gazı yapılacak. Aslında baca gazının yenilenmesine yol açan olay bölge halkının mağdur olmasından kaynaklı.

Organik pembe ve sarı domates, üzüm, kaliteli süt ve et üretimlerini sürdürmek isteyen bölge halkı, baca gazından çıkan maddelerin yol açtığı asit yağmurları nedeniyle bunu gerçekleştiremiyor. Çünkü asit yapmurları bitki yapraklarını yakıyor ve ölü dokular oluşuyor ürünlerde. Hatta bacadan çıkan küllerin içindeki ağır metaller de içme sularına karışıyor. Durum bu kadar ciddi olunca zehirli baca gazının yenilenmesi de kaçınılmaz oluyor.

Yenileme fikrine kadar her şey normal ama baca gazı, Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’in ifadesiyle “bütçe kaynakları üzerinde kanserli hücre etkisi yapan” davetli ihale yoluyla yapılacak.

Devlet artık baca gazı arıtma tesisi kurulması işini de pazarlık yöntemiyle yapıyormuş Toker’in anlattığına göre. Kısa adı EÜAŞ olan Elektrik Üretim AŞ’nin işlettiği Çan Termik Santralı’nın iki ünitesi için baca gazı arıtma tesisi işi için beş firma/firma grubu davet edilmiş.

Sınır değer 265 milyon TL olan ihale için Kolin İnşaat+Metaleks İnşaat ve Akkol Madencilik’ten oluşan firma grubu 249.8 milyon TL teklif veriyor.

Kolin, yapımı süren 3. havalimanı projesindeki beş firmadan biri bilindiği üzere.

Toker’in ilkinden de vahim dediği ikinci haber ise halkın karşı çıktığı Eskişehir’deki Alpu Termik Santralı’yla alakalı.  

Halkın direnci kırılamayınca iktidar, tarım arazileri aleyhine bir değişiklik yapmış.

24 Ocak tarihli Resmi Gazete’de “Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması ve Planlanması Yönetmeliği”nde değişiklik yapılıyor. Tarım arazilerini koruma kurulunun karar alma yeterlik sayısı değiştirildi. Bu değişiklik yapılmadan önce kurulun en az altı üye ile toplanabilmesi, geçerli bir karar alabilmesi için de bu en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması gerekiyordu.

Şimdi “Kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde kurul, kararları katılan üyelerin çoğunluğu ile alabilir” diye bir cümle ekleniyor ve böylece, Alpu’ya yapılacak termik santral için, en büyük engel olarak görülen bu sahanın tarım arazisi statüsünden çıkarılmasının yolu açılmış oldu.

Toker, “Bu düzenleme ile ülkenin her yerindeki verimli tarım arazileri için büyük kıyım anlamına geliyor. Her yerde yol geçirmek, santral kurmak artık mümkün” diyor ve ekliyor:

“Bir kez daha teyit oldu ki, OHAL sermayeye güzel.”

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/913359/250_milyon_TL_lik_davet_isi_Kolin_e.html