Taşeronda son gün

 

Kamudaki taşeronların kadroya geçmesi için başvuruda son gün bugün. Yaklaşık 850 bin taşeron işçisinden kaçının başvuruda bulunduğu ise gelecek haftalarda ortaya çıkacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav ve kadro işlemleri başlayacak.

Taşeron işçilerin kadroya geçişinde başvuru süresi bugün doluyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından da, kadro ve sınav işlemleri başlayacak. Sürecin sonunda kaç işçinin kamu kadrosuna geçeceği netleşecek.

Kamudaki 450 bin, belediyeler ile il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiren düzenleme için, başvurular 2 Ocak’ta başlamıştı. Başvurularla ilgili süreç bugün mesai bitimine kadar devam edecek.

Kadroya geçme şartlarına sahip olan ancak başvuruda bulunmayan çalışanların hakları ise yanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan takvime göre, bundan sonraki süreçte tespit komisyonları 20 Şubat’a kadar hak sahiplerini belirleyecek ve ilan edecek.

İlana itirazlar, 21-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak. İtirazların incelenmesi ve kesin listelerin ilanı 24 Şubat-2 Mart, sınavların yapılması 3-22 Mart, sınav kurullarına itirazlar 23-26 Mart, itiraz incelemeleri ve kesin listelerin ilanı ise 27-31 Mart arasında yapılacak. Bu takvimlerde bir aksilik olmazsa da 2 Nisan’a kadar kadroya geçişler tamamlanmış olacak. 

Kadroya geçişler öncesi yapılacak sınavlar ise, yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı olabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı olarak da yapılabilecek.

Sınavla ilgili süreçleri yürütmek için sınav komisyonları kurulacak. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak şart olacak. Sınavlar çalışanların eğitim durumuna göre sözlü olarak da yapılabilecek.

Kadroya geçecek olan taşeron çalışanlarda, emekliliği hak etmeme koşulu aranacak. Emekliliğe hak kazananlar ise kadroya geçiş sürecinin dışında olacak.

Bu nedenle bir kurumda 10 taşeron çalışan varsa ve 3’ü emekliliğe hak kazanmışsa, kadro işlemleri 7 kişi üzerinden yürütülecek. Kadroya geçtikten sonra da emeklilik takibi devam edecek ve emekliliğe hak kazananlar istihdam edilme hakkını kaybedecek.

Emekli olanların yerine nasıl personel alımı yapılacağı ise, henüz netlik kazanmamış konular arasında bulunuyor. KİT’lerde çalışan 50 bin taşeron işçi de, sürecin dışında olacak. Bugüne kadar Türk-İş’le hükümet arasında sürdürülen görüşmelere karşın, henüz KİT’lerin kapsama alınmasına yönelik bir düzenleme yapılmadı.

http://www.hurriyet.com.tr/taseronda-basvuru-icin-son-gun-yetisen-basvurur-40706092