Tek adamlığı kurumsallaştıracak altı kararname

AKP iktidarı baskın seçimde bir sürprizle karşılaşma ihtimali ile karşı karşıya. En azından anketler Erdoğan’ın ilk turda kazanamayacağını söylüyor.

İkinci ihtimal de Erdoğan’ın kazanıp partisinin Meclis’teki çoğunluğu kaybetmesi. Bu durumda ülkeyi kararnamelerle yöneteceği yorumları yapılıyor.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, AKP’nin seçimlerin sonuçlanmasından sonra yayımlanmak üzere hazırladığı söylenen cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile tek adam rejimi kurumsallaşacak.

Erdoğan’ın imzasına kaldığı belirtilen altı temel alandaki kararnamelerin seçimlerin hemen ardından yayımlanması planlanıyor.

“Yürütmenin yanı sıra yasama yetkisini” de fiilen Cumhurbaşkanı’na devreden kararnameler ile yürütme ve devlet yapılanması ile ilgili altı temel alanda düzenleme yapılabilecek.

Üzerindeki şaibe tartışmaları hala devam eden ve AYM’lik olan 16 Nisan Referandumu ile kabul edilen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’nın kararname çıkartabileceği alanlar şöyle düzenlendi:

  • 1-Yürütme yetkisi,
  • 2- Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler,
  • 3- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri,
  • 4- Olağanüstü haller,
  • 5- Kamu tüzel kişiliği kurulması
  • 6- Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması.

Seçimlerin sonuçlanmasının hemen ardından çıkartılmak üzere hazırlandığı ifade edilen kararnameler ise şöyle sıralanıyor:

Yürütme yetkisini üstlenmesine ilişkin konular düzenlenecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerini düzenleyen yasalar ve KHK’lerdeki, Başbakan, Bakanlar Kurulu, Hükümet, Bakanlar Kurulu kararı, yasa tasarısı gibi ifadeler silinecek.

Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlar yeniden düzenlenecek. Bazı kuruluşlar birleştirilecek, başta düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar olmak üzere bazıları kapatılacak ya da yeni bağlılık tanımları yapılacak. Kamu kurumlarının kurulması, lağvedilmesi, görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı, üst kademe yöneticilerinin göreve gelme ve görevden ayrılma esasları ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanı’na devredilecek.

5’i Başbakan Yardımcısı olmak üzere 26 olan bakanlık sayısı 14 ya da 15’e düşürülecek, bazı bakanlıklar kapatılırken bazılarının görev alanları da birleştirilecek. Cumhurbaşkanı kendisine 4 ya da 5 yardımcı atayacak, dışarıdan bakan ya da üst düzey bürokrat atanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Meclis onayı gerekmeksizin Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde kanun hükümleri uygulanacak. AKP’nin parlamenter rejimin kaldırılmadığının ispatı olarak gösterdiği bu yetkinin kullanımı da Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifinde olacak. TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelecek ancak Cumhurbaşkanı’na tanınan geniş veto yetkisi yasamanın elini kolunu bağlayabilecek.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/986548/AKP_nin_6_adimda_demokrasiyi_bitirme_plani.html