'Toplum ikiye bölünmüş durumda; hangisi kazansa öbürünü yok edecek'

AKP iktidarıyla birlikte Türkiye’de birçok şey değişti. Partiler arasındaki dilde hiç olmadığı kadar sertleşti ve bir kavga üslubu hakim liderlerde.

Önceleri canlı yayınlarda fikirlerini çarpıştıran liderler AKP iktidarı ile birlikte bu geleneği sonlandırdı. Aslında buna “tek taraflı fesih” de denebilir. Zira muhalefet, bu teklifi sürekli yinelese de Tayyip Erdoğan, reddediyor her defasında. 

Bunun yerine meydanlarda karşılıklı ağır ifadelere varan sloganvari söylemler ön planda. Bir kavga atmosferi var Gezi’den bu yana Türkiye’de. Bu siyasi partilerden topluma yayılmış bir şekilde dozu artarak devam ediyor.

Murat Belge de T24’teki yazısında, “AKP iktidarı dönemi ve özellikle de Gezi’yi izleyen şu son evrede içine girdiğimiz atmosferin benzerini yaşamamıştık” diyor ve ekliyor:

“Buna en çok benzeyen ya da bunun en çok benzediği “tarihî dönem” 27 Mayıs öncesinde, DP-CHP çekişmesinin ortalığı kapladığı dönemdir gibi geliyor bana. Çünkü o zaman iki temel parti vardı ve (Millet Partisi gibi çoğunluğu temsil etme imkânı olmayan yapılara rağmen) toplumun tamamı bu iki partiden birinin safındaydı. Kavgada söylenenler akıldışıydı: ‘Demokrat Partili soğuk hava dalgası ekinleri kırdı!”, “Halk Partili deprem kırk can aldı!’ misali bir kavga.”

“Büyük bölünme” olarak tanımlıyor bu ayrışmayı Belge. Çatışma ortamının 1950-60’lı yıllardan farkının ise “hayat tarzı” sorununun bugün ortaya çıkmış olması olarak yorumluyor.

O yıllarda en azından bir tartışma zemini olduğunu ve halkın hakem tayin edildiğini vurguayan Belge’ye göre AKP, kendi fikrinde olmayanları “millet”in bir parçası olarak görmemeyi belli başlı politikası olarak benimsedi. Son referandumun gösterdiği gibi, bu kesim toplumun (en az) yarısı da olsa, bu politika değişmiyor. “Onlar yerli ve milli değil.”

Belge’nin, muhalefete eleştirisi ise asker-sivil ilişkisindeki tavrında hâlâ ciddi bir kırılma yaşayamamış olması: 

“Muhalefeti temsil edenler de zaten AKP gibi bir partiye destek verenleri ikna etmeyi hiçbir zaman kendilerine iş edinmemişlerdi. CHP onları ikna etmez, Ordu’ya şikâyet ederdi.”

Bu tabloda bir tartışmanın söz konusu olmadığı görüşünü dile getiren Belge, seçmenin düşüncesini değiştirmeye yönelik çalışmanın olmadığını söylüyor ve toplumun iki kampa bölündüğünü ifade ediyor ve ekliyor:

“Bunların hangisi kazansa öbürünü ‘yok etmek’ niyetinde. Yani sadece ‘kavga’ var. O zaman bol bol nefret, bol bol hakaret. Böyle bir dönemden geçiyoruz.”

http://t24.com.tr/yazarlar/murat-belge/icinde-bulundugumuz-evre