TTB anket sonuçlarını paylaştı: Test sayısı düştü, vaka sayısı arttı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” sonuçlarını bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır ile TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ve kol üyesi aile hekimleri katıldı.

“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Şubat 2021” sonuçlarını ise Dr. Emrah Kırımlı paylaştı. Ankette şu sonuçlar dikkati çekti:

Aile hekimi başına düşen Covid-19 hasta sayısı ortalaması 2,93’e, izlemde olan hasta sayısı ortalaması 6,06’ya düştü. Fakat bu, sonbahardaki deneyimlerinden de hareketle tedbirlerin esnetilebileceği bir düşüş anlamına gelmemeli.

Aile hekimlerinin yüzde 59’u vakaları ve temaslıları izlem sayısının düştüğünü söylerken, yüzde 30’u artış bildirdi.

Aile hekimleri aşılama sırasında karşılaştıkları bazı sorunları şöyle sıraladı: Aşı tedariğinin çok plansız olması ve bazı hastaların ikinci doz aşı için gelip geri dönmek zorunda kalması, aşı randevu sisteminin çok sorunlu olması ve bazen aynı saat içinde 10 randevu dahi verilebilmesi, bazı hastaların nasıl randevu alacağını bilememesi, randevu alma odalarına da ihtiyaç duyulması, aile sağlığı merkezlerinde riskin artması, aile hekimlerinin iş yükünün artması fakat ek ödemelerini alamaması, basında yeterli açıklama ve bilgilendirme yapılmaması.

Aralık ve ocak ayında aile sağlığı merkezlerinde Covid-19 geçiren sağlık çalışanı oranı yüzde 68 iken bu oran şubat ayında yüzde 75’e yükseldi.

Aile hekimlerinin çoğunluğu cerrahi maske, N95/FFP maske, eldiven, siperlik ve yüzey temizleyici gibi koruyucu ekipman destekleri için “yetersiz” veya “çok yetersiz” yanıtı verdi.

Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz