Danıştay, kıyıları 'beş yıldız' tekeline terk eden düzenlemeye 'dur' dedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, dört ve beş yıldızlı otellere, tatil köylerine daha fazla yapılaşma hakkı tanıyarak, sahil kenarlarında kamu aleyhine özel kullanım alanları açmaya olanak veren yönetmeliği Danıştay 6. Daire tarafından iptal edildi.

İptali gündemine taşıyan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yoğun gündem arasında konunun kaynamaması gerektiğine değindi ve Turizm Tesisleri Yönetmeliği'nin, Danıştay tarafından oy birliği ile reddine dikkat çekti.

Yönetmeliğin, otel ve tatil köylerine sahil kenarlarında daha fazla kullanım hakkı vermesine rağmen, uygulamanın kamu yararı güttüğü yanılgısı yaratan bir ifadenin arkasına gizlendiğini kaydeden Toker, o ifadenin, "Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm bölgeleri ile turizm merkezleri içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turizm tesislerinin 2/5 yüksek nitelikli hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek" olduğunu hatırlattı.

Toker, Anayasa uyarınca sahillerin kamunun yani herkesin malı olduğunu belirtti ve Danıştay'ın bu itirazı haklı görerek yönetmeliği iptal ettiğini kaydetti.

Toker yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

"Kararda yönetmeliklerin kanuna aykırı olmaması gerektiği de vurgulanıyor ve kanunun düzenlemediği bir alanda yönetmelik çıkarılamayacağının altı çiziliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen yetkinin, “plan yapmak, yaptırmak, resen onaylamak ve tadil etmekle sınırlı olduğunun da."

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz