Turizm Ajansı: 'Dağ fare doğurdu, oranlar AKP’li vekillerin önergeleriyle düşürüldü'

Gündeme geldiği andan itibaren tartışılan Turizml Tanıtım Ajansı Yasa Önerisinin ilk altı maddesi kısmi değişikliklerle Meclis'te kabul edildi. Kabul edilen değişiklikle otellerden alınacak katkı payı binde 7,5; acentelerden ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 ve özel işletmedeki havalimanlarından binde 2'e düşürüldü.

Yasa önerisini getiren AKP’li milletvekilleri ile CHP, İyi parti, MHP ve HDP’den milletvekillerinin verdikleri değişiklik önerilerinden kabul edilenler ile turizm sektörünün her kesiminden alınacak katkı payı oranları düşürüldü.

Turizimci Bahattin Yücel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dağ fare doğurdu. Oranlar AKP’li milletvekilinin önergeleriyle düşürüldü. Bakanın attığı taş ürküttüğü kurbağaya değmedi. Kaynak miktarı çok azaltıldı. Tek karı kişisel nedenlerle çekiştiği Sektörün en önemli kurumu TÜRSAB’ın etkinliğini önlemek oldu" yorumunu yaptı.

Turizm gazetesinin haberine göre, değişiklikten sonra ödemeler şöyle olacak:

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde 7,5;
  • Seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7,5;
  • Havayolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5;
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında olmak üzere, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacak.

Teklifin ilk halinde, bileşik tesisler ile konaklama tesisleri, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından alınacak turizm payı yüzde 1 olarak düzenleniyordu.

Aynı önergeyle, ‘’Kış termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlkık tarafından desteklenmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren teslisler için bu oranlar yüzde 50 indirimli olarak uygulanır’’ eklemesi de kabul edildi.

3. maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, eski tasarı da toplam iki üyeyle temsil edilmesi öngörülen Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin, her birinin birer üye olmak üzere toplam dört üyeyle temsil edilmesi kabul edildi. 

Haberde aktarılana göre, Yönetim Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu bakan yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, THY Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecek birer kişi, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden birer üye ile seyahat acentesi işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere, toplam 15 üyeden oluşacak.

Ajansın yürütme organı olan İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından bakan tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.

Yönetim ve İcra kurullarına danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve Türkiye Otelciler Birliği temsilcileri, dönüşümlü görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin temsilcilerinden biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği temsilcisi ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği temsilcisi ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi, Danışma Kurulunun doğal üyesi olacak.

Yönetim, İcra ve Danışma kurullarından oluşacak ajansın karar organı, Yönetim Kurulu olacak.

Yönetim Kuruluna, Kültür ve Turizm Bakanı başkanlık edecek.

Kurulların üyelerine, bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyecek.

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olacak, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulacak.


Haberin kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.