Erdoğan’ın ‘terörist seviciler’ dediği TTB'den 7 maddeyle yanıt

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Afrin harekâtına karşı çıkan gruplardan. 'Savaşa hayır' mesajı ile tepkilerini dile getiriyorlar.

"Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır" diyorlar.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'terörist seviciler' olarak nitelendiler.

TTB de 7 maddelik bir açıklama ile Erdoğan’a cevap verdi. Hekim sorumluluğu içinde hareket ettiklerini söyleyen birlik, 'barış içerisinde Türkiye ve dünya' çağrısı yapıyor.

24 Ocak 2017 günü ‘Savaşa hayır’ mesajlı bildirileri sonrası olumlayan ve destekleyen bir çok geri bildirim aldıklarını söylüyor TTB. Ancak bunun yanında, metinde yer almayan ifadeler eklenerek hedef gösterildiklerini ve adeta bir lince davetiye çıkaran söylemler ve tehditlere uğradıklarını belirtiyor ve ekliyor:

“Savaş, çatışma, terör operasyonu ve benzeri durumlarla ilgili hekimlik değerleri ve yıllar boyunca geliştirilen tutum bildirgeleri hiçbir farklı yoruma yer bırakmayacak kadar açıktır. TTB Merkez Konseyi'nin 24 Ocak tarihli açıklaması bütünüyle bu birikime sadık kalarak yapılmıştır.”

Kendilerine yönelik tehditlerin yanına bir de Cumhurbaşkanı’nın direkt hedef göstermesinin bazı kişilerce “hedef olarak algılanması tehlikesini” ni de yaşadıklarını ifade ediyor Türk Tabipleri Birliği, kamu otoritesine şu çağrıyı yapıyor:

“Herkesin can güvenliğini güvence altına alacağı ve hiç kimseyi dışlamadan görüşlerini ifade edebileceği bir ortamı tesis etme görevini yerine getirme sorumluluğunu hatırlatır, bu vesileyle özgür, demokratik ve barış içerisinde bir Türkiye ve dünya özlemimizi bir kez daha paylaşırız.”

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201801261031984602-ttb-erdogan-yedi-maddeli-yanit/