TTB Yöneticileri, üniversitedeki görevlerinden uzaklaştırıldı

Türk Tabipler Birliği Konseyi üyeleri ve Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 11 kişi "Savaş bir halk sağlığı sorunudur” bildirisi yayımladıkları için geçen günlerde gözaltına alındı. Gözaltında olan TTB Başkanı Raşit Tükel ve Taner Gören İstanbul Üniversitesi'ndeki görevlerinden de uzaklaştırıldı.

TTB yöneticileri arasında bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp’in de Diyarbakır Merkez Bankası’ndaki işine son verildi. Uzaklaştırma kararları, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş tarafından “İÜ’nün ‘fırsatçı’ yönetiminden yüz kızartıcı bir karar” denilerek duyuruldu.

 

İstanbul Tabip Odası, Raşit Tükel ve Taner Gören'in İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açığa alınmasına karşı 2 Şubat 2018 Cuma Günü 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Psikiyatri Klinikleri önünde basın açıklaması yaparak karara tepki gösterecek.

Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi’nde yapılan Rektörlük seçimlerinde en çok oyu almıştı. Ancak en ço koyu almasına rağmen Tükel’in yerine Mahmut Ak atanmıştı.