Evren Balta: Rusya-Türkiye ilişkisi bir ortak güvenlik vizyonuna, ilkelere ve prensiplere dayalı değil

Rusya-Türkiye ilişkilerinde temel dinamikler, iki ülkenin dış politika karar alma süreçlerindeki farklılıklar ve benzerlikler neler?

Akademisyen Evren Balta anlatıyor...