Ara 11 2017

'Hükümet TÜSİAD'ı dinlemeli'

 

TÜSİAD’ın hafta içinde Ankara’da yapılan Yüksek İstişare Toplantısı ilginç gelişmelere sahne oldu.

Hem TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan hem de TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ekonominin en önemli problemleri arasına giren OHAL uygulaması üzerinde durup bir an önce normal şartlara dönülmesi gerektiğini toplantı salonundaki kürsüden net biçimde anlattı.

Ancak bu iki isimden sonra mikrofon başına geçen Başbakan BinaiYıldırıö OHAL konusunun çevresinden dolaştı ve saldırı altında olduğunu söylediği Türkiye ve ekonomisini büyütmek için işadamlarına çağrıda bulundu.

Toplantıdan izlenimlerini aktaran Hürriyet’ten Erdal Sağlam da ‘TÜSİAD son dönemde yaşanan olumsuz gelişmeleri, ekonomik ve siyasi hataları anlattı’ diyor.

Sağlam, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in yaptığı ekonomik değerlendirmeyi aktarırken, ‘Bunu yaparken 2002-2007 ile 2010-2017 dönemini  karşılaştırıp, her iki dönemde de büyümenin başarıldığını, ancak bu iki büyüme dönemi arasında çok önemli nicelik ve nitelik farkları bulunduğunun altını çizdi’ sözlerini kullanıyor.

Yazar, Bilecik’in sunumunun, ilk dönemde büyürken çekirdek enflasyonu 2007’de yüzde 4.8’e kadar düşürmüşken 2017’de yüzde 12’ye çıkardığımızı, dış borcu 2007’de yüzde 36’ya düşürmüşken, 2017’de yüzde 51’e çıkardığımızı, cari açık finansmanı ilk dönemde neredeyse yarı yarıya doğrudan yatırımlarla yapılırken, ikinci dönemde bu oranın beşte bire düştüğünü gösterdiğini vurguluyor.

Şöyle sürdürüyor:

‘Kriz öncesi dönemde ekonomik büyüme başarısını reformlar ile Batı ile iyi ilişkilere bağlayan Bilecik, “Kriz sonrası büyüme politikası ise ucuz ve bol sıcak paraya dayalı, tüketim ve kamu harcamaları ağırlıklı politikaydı. Bu yaklaşım, finansal göstergelerimizde bozulmaya ve kırılganlıklarımızın artmasına neden oldu. Bu kırılganlıklar, AB başta,pek çok ticari ortağımızla yaşanan gerilimlerin yarattığı olumsuz algıyla birleşince, ülkemize yönelik risk algısı kötüleşti.” 

Erdal Sağlam bu sunumu ve toplantıdaki diğer tespitleri aktardıktan sonra ‘TÜSİAD’ın uyarılarına kulak vermek zorundayız’ diyor.