Balkanlardan esen rüzgar, bu sefer Hintkeneviri taşıyor

Kışın hava durumu programlarında 'Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası' sözü, çetin bir hava şartlarına hazırlanılmasına işaret olarak kullanılır. Günlük hayatta bu söz mecaz anlamda konuşmalara da girdi.

Ancak İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer Ulu'nun Meclis Araştırma Komisyonu'ndaki konuşmasından sonra Balkanlardan sadece soğuk hava dalgasının gelmediği anlaşılıyor.

Ulu, uyuşturucu madde bağımlılığının nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Edirne ve Kırklareli’nde görülen hintkenevirinin bölgede yaşayanlarca dikilmediğini paylaştı. Ulu, hintkenevirlerinin Bulgaristan'dan esen rüzgarla bölgeye yerleştiğini ifade ediyor:

"Bulgaristan’dan rüzgarla gelen hintkenevirlerinin sınır boyunda yetişmesiyle ortaya çıkıyor ve vatandaşlarımız kendisi ihbar ederek bunların imha edilmesini sağlıyor. 2016 yılında 82 milyon hintkenevirini operasyonlarla imha ettik."

Ulu, uyuşturucunun son zamanlarda Türkiye’ye yönelmiş en önemli tehdit olduğu görüşünde. Uyuştutucu trafiğiyle ilgili olarak ise şu bilgileri aktarıyor komisyonda:

"Afyon ve eroin bakımdan Afganistan’dan, ecstasy bakımından Belçika ve Hollanda’dan, captagon bakımından Polonya, Belçika ve Hollanda’dan, metamfetamin bakımından Çekya, Polonya, Slovokya, İran, sentetik uyuşturucular bakımından Çin ve AB ülkeleri, esrar üretimi bakımından da Fas ve Lübnan’dan yönelmiş bir tehditle karşı karşıyayız"

Ulu'nun komisyondaki ifadesine göre Türkiye, bütün uyuşturucu üreten coğrafyaların tam ortasında. "Özellikle bazı ülkelerde bazı uyuşturucu türleri yoğun olarak bulunurken, diğer uyuşturucu türleri o ülkelere uğramamakta. Ama ülkemiz açısından maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Dünyadaki bütün uyuşturucuların hemen hemen geçtiği bir coğrafyada bulunuyoruz" diyor.

Ulu'nun komisyonda aktardığı diğer bilgiler ise şöyle:

2015 verileriyle, dünyada üretilen 6 bin 376 ton afyonun 4 bin 296 tonundan eroin üretilmektedir. Avrupa’ya doğru yönelmiş 448 ton eroinden bahsetmekteyiz. Ancak geçen yıl beklenmedik bir şey oldu ve Afganistan’daki afyon üretimi 9 bin tona çıktı. 425 ton eroinin yüzde 32’si Balkan rotası dediğimiz bizim rotamıza yöneldi. Geçen yıl, son yılların en büyük yakalamasını gerçekleştirdik. Yaklaşık 18.5 ton eroin yakaladı Türkiye.

Ecstasy, direkt ülkemizi hedef almış, sentetik bir uyuşturucu olması hasebiyle son derece tehlikeli etkiye sahiptir. 2015 yılında 5.6 milyon yakalamayla dünyada en fazla ecstasy yakalayan ülkeydik, bu yıl rakam 10 milyonun üzerine çıktı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/03/02/icisleri-bakanligi-bulgaristandan-esen-ruzgarlar-trakyaya-hintkeneviri-tasiyor/