‘Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığı sistemini bekliyor’

Kuruluş amacı, ‘sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara katılmak ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek’ olarak belirlenen Türkiye Varlık Fonu, BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası gibi kamuya ait şirketlerin hazine hisselerinin yanı sıra birçok hazine arazisinin Fonu'na devredilmesi ile tartışmalara yol açmıştı. Muhalefetin “Paralel bütçe kuruluyor” eleştirisine yol açan Fon henüz çalışmaya başlamadı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yeniden organizasyonu gündeme gelen Fon’un Cumhurbaşkanlığı sistemini beklediğini iddia etti.

Mehmet Bekaroğlu

Türkiye’nin stratejik varlıklarının geliştirilmesi, değerlerinin arttırılması ve öncelikli yatırımlar için kaynak sağlanması amacıyla kurulduğu açıklanan Varlık Fonu ile ilgili işlemleri gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na cevaben Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, Varlık Fonu kuruluş çalışmalarının halen devam ettiğini söyledi. Karadağ, devredilen varlıklar ve taşınmazların, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerin yanı sıra piyasalarda güven arttırıcı adımlar atma hedefi ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak değerlendirileceğini söyledi. 10 Nisan 2017 tarihinde değerlendirilmek üzere Başbakanlık makamına gönderilen Türkiye Varlık Fonu Stratejik Yatırım Planı onaylandıktan sonra faaliyetlerini sürdürecek.

Karadağ Türkiye Varlık Fonu ve Alt Fonların portföyünde kanunen devredilen kuruluş ve varlık bulunmadığını bildirirken fona devredilen varlıklardan ve taşınmazlardan bugüne kadar satılan, ipotek ya da teminat gösterilen olmadığını ifade etti.  An itibarı ile satılması, ipotek edilmesi ya da teminat gösterilmesi düşünülen bir varlık yok; öte yandan Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt dışından getirilen bir kaynak da bulunmuyor.

Karadağ, Fon’u yönetmek için kurulan şirketin yurt dışında başarı göstermiş Varlık Fonları olan Temasek, Khazanah gibi varlık fonları ile istişari görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Karadağ Fon’la iligili herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığının altını çizdi.

 

CHP’li Bekaroğlu tartışmalı Fon’a ilişklin şunları söyledi:

“Türkiye Varlık Fonu, ülkenin varlıklarını Fon’a devredeceğiz, bunları ucuz kredi bulmak için rehin vereceğiz anlayışı ile kuruldu. Ne bu yönde bir adım atılabildi ne de kanunun öngördüğü başka bir işlem yapılabildi. Hatta Savunma Fonu’ndan devredilen paranın da kullanılmadan iade edildiğini tahmin ediyorum. Memur da almamış görünüyor. Sonuç olarak Varlık Fonu’na bizim yaptığımız itirazların hepsi gerçek oldu. Niyetiniz yanlıştır, Varlık Fonu fazlası olan ülkeler içindir. Niyetiniz Türkiye’nin varlıklarını dahil edip ipotek oluşturmak ama bunu da yapamazsınız, dedik nitekim öyle oldu.”

“Başbakanlığa sunulduğu söylenen yatırım planı benim kanaatimce Cumhurbaşkanını bekliyor, Cumhurbaşkanlığı sistemini bekliyor. Fon’u Saray’ın emrinde paralel bir bütçe olarak düşünüyorlar. Varlıkları istedikleri gibi kullanabilecekler.”

Türkiye’nin önünde kredi garanti fonunun çökmesi, yap işlet devret sisteminde kaynaklı büyük yükümlülükler bulunduğunun altını çizen Bekaroğlu, bu nedenlerden ötürü gelecek yıllarda ciddi sıkıntılar yaşanacağını, bu çerçevede paranın bu tarafa çekilip Sayıştay, Meclis denetiminin dışında rahatlamanın planlandığını söyledi.