Mar 12 2019

Varlık Fonu satışa açıldı

Türkiye'nin en büyük ve önemli kuruluş ve şirketlerinin tek bir çatı altında toplandığı Varlık Fonu satışa açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yatırım fonları tebliğine Türkiye Varlık Fonu (TV) da dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılının ekim ayında, Resmi Gazete’de yayınladığı cumhurbaşkanı kararıyla kendisini TVF başkanlığına getirmişti.

Yeni kararla birlikte, TVF, ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ kapsamına alındı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğiyle, ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklik yapıldı.

SPK’nın değişikliğe ilişkin tebliğinde, “9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-52.1) 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir” ifadesi dikkat çekti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir."

Habere göre, aynı Tebliğin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise şu değişiklik yapıldı:

"Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz."

Aynı bend değişiklik öncesi, “Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz” yolundaydı ve Türkiye Varlık Fonu’nu içermiyordu.

Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz