‘Aptallık vergisi’ hayata geçti

Maliye Bakanlığı ‘Verginin vergisi’ni almakla çok eleştirilir. Örneğin otomotivde. Arabanın bir ‘çıplak fiyatı vardır, yani fabrika çıkış fiyatı. Bunun üzerine özel tüketim vergisi eklenir. Toplanan fiyattan KDV kesilir.Dolayısıyla ÖTV’nin KDV’si, yani verginin vergisi alınmış olur. 

Vergilendirme sistemindeki çarpıklıklar bununla da sınırlı değil tabii. Dünya’dan Zeki Gündüz, yeni örneklerden birini yazmış. Çalındığı için zararı sigorta şirketi tarafından karşılanan demirbaşların vergilendirmesine değiniyor.

Maliye Bakanlığı’nın 10 Eylül 2009 tarihli bir özelgesinden aktarıyor:

‘Çalınan emtia ile ilgili olarak, sigortadan alınan tazminatların, emtianın değerini aşan kısmının gelir olarak dikkate alınması gerekir.’

Görüldüğü kadarıyla Maliye haklı. Eğer malın çalındıysa ve senin sigortadan aldığın para o malın değerinden fazlaysa, fazla olan kısım kar olacağından vergilendirilmesi gerekir deniyor.

Zaten, Zeki Gündüz’ün de buna itirazı yok. O 27 Temmuz 2017’de çıkan bir başka özelgeyle şu hükmü getirmiş:

‘Bununla birlikte, çalınan motosiklet ile ilgili olarak sigortadan alınan tazminatların gelir olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.’ 

Özelgeler yani muktezalar başka örneklerde de emsal olarak kullanılabildiği için önem taşıyor. Yazar konuyla ilgili şunları söylüyor:

Çalınan malın değerine isabet eden sigorta tazminatı üzerinden vergi almaya kalkmak adeta yeni bir vergi koymak olacağı için isim babalığını da biz yapalım dedik. Olsa olsa bu verginin adı ‘aptallık vergisi’ olur. “Bir malına sahip çıkmıyorsun, öyleyse senden vergi alırım” deniliyor.